Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Strån i motljus.

Viktig information • Publicerat: | Coronaarkiv (historisk nyhet)

Våld i nära relationer – här finns stöd och hjälp

När vardagen inte är som den brukar och vår rörelsefrihet är begränsad kan livet för vissa bli ett helvete. Flera organisationer rapporterar att våldet i nära relationer ökat under pandemin. Vi vill påminna om att det finns hjälp att få – både för utsatta och våldsutövare.

Utbrottet och spridningen av covid-19 är en global kris som medför risker för människors liv och hälsa. Det innebär bland annat att för personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck så riskerar situationen att förvärras.

Är du orolig för att ett barn far illa?

Om du som vuxen är orolig för att barn utsätts för våld, försummelse, eller på annat sätt far illa finns det olika sätt att hjälpa till på.

 • Gör en orosanmälan till kommunens socialtjänst.
 • Prata med barnen. Fråga hur det är hemma. Berätta vad de kan göra om något händer som gör dem rädda.
 • Ring polisen på 112 vid en akut oro eller hotfull situation.

Till orosanmälan, Strömsunds kommun

Är du utsatt och behöver någon att prata med?

Här kan du få hjälp och stöd.

 • Centrum mot våld: 0200-120 145
 • Kvinnofridslinjen (nationell stödtelefon): 020-50 50 50
 • Socialtjänsten, Strömsunds kommun: Kan bistå med rådgivning, stöd och hjälp helgfria vardagar: 0670-163 20 (kl 8–12, 13–15) eller 0670-161 00 (kl 15–16)

Akut hjälp utanför kontorstid

 • Polisen, 114 14
 • SOS Alarm, 112

Vill du få hjälp att ändra ditt våldsamma beteende?

Centrum mot våld arbetar på olika sätt mot våld i nära relationer. Här kan du som bor i Jämtlands län få råd och stöd om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som drabbats kan få särskild hjälp och personer som utövar eller har utövat våld kan få stöd till förändring.

 • Centrum mot våld: 0200-120 145

Visa att du bryr dig!

Som vän eller anhörig är det just nu extra viktigt att visa att vi bryr oss. Visa omtanke, våga uppmärksamma bråk hos till exempel grannar. Många barn riskerar att bevittna ännu mer våld när de är hemma från skolan under sommarlovet. Är du orolig för ett barn – gör en anmälan till socialtjänsten i din kommun.


Om du är orolig och behöver någon att prata med, kontakta

 • Centrum mot våld på 0200-120 145. Stödtelefon för dig som anhörig eller vän. Den är öppen dygnet runt och du kan ringa oavsett var du bor i Sverige. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Kontakta polisen om du misstänker ett brott!

Kontakta polisen om du hör ljud, bråk eller skrik som gör dig orolig eller om du själv är utsatt, har frågor eller upplever att du behöver skydd. Ring 114 14 eller besök en polisstation. Är situationen akut ring 112.

Läs mer på sidan Våld och utsatthet i nära relationer

Observera: Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Fakta

 • 113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring för frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • 1177 – Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Alla kommunens artiklar om covid-19

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: