Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Inför hösten kommer mer information om vad äldreomsorgslyftet innebär och hur det ska genomföras i Strömsunds kommun.

Publicerad:

Fler anställda inom äldreomsorgen kan vidareutbilda sig i höst

Med start i höst kan du som arbetar inom kommunal vård och omsorg ha möjlighet att vidareutbilda dig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Den som gör det kan också bli erbjuden en tillsvidareanställning på heltid. Detta är möjligt genom äldreomsorgslyftet, en ny nationell satsning som ska höja kompetensen och skapa fler trygga jobb.

Nyligen sa riksdagen ja till regeringens sjunde extra ändringsbudget. Ett av förslagen var att införa ett äldreomsorgslyft. Satsningen innebär att upp till 10.000 anställda inom äldreomsorgen från och med i höst kan vidareutbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. 

Utbildning på betald arbetstid

Utbildningen riktar sig till både nuvarande och blivande medarbetare och får ske på betald arbetstid. Enligt en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, SKR och Kommunal ska de personer som tar del av äldreomsorgslyftet också erbjudas tillsvidareanställningar på heltid. Äldreomsorgslyftet omfattar sammanlagt 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021.

”Värdefull kompetenshöjning”

Strömsunds kommun välkomnar satsningen och ska inför hösten nu se över förutsättningarna och ta höjd för att öka antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen för vård- och omsorgsstudier.


– Äldreomsorgslyftet kan innebära en värdefull kompetenshöjning, både för kommunen som helhet och för våra enskilda medarbetare. Att de genom satsningen får möjlighet till utbildning skapar en trygg och stabil grund vilket är positivt för deras fortsatta yrkesutövande, säger kommundirektören Anneli Svensson.


Även kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (S), är positiv till satsningen och de möjligheter den innebär.

– Vi hoppas detta ska öka intresset för att arbeta inom vård och omsorg. Förhoppningsvis leder utbildningen till att kommunen får lättare att rekrytera personal med rätt kompetens till kommunens verksamheter, säger hon.

Vill du vidareutbilda dig – mer information kommer!

Håll utkik – framöver kommer det mer information om äldreomsorgslyftet, hur det ska genomföras i Strömsunds kommun samt hur fördelningen av utbildningsplatserna ska ske.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: