Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Viktig information • Publicerat: | Coronaarkiv (historisk nyhet)

Material, tips och goda exempel till stöd för verksamhetsutövare

Sommar i skuggan av pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Nu har en rad svenska myndigheter sammanställt material, tips och goda exempel kring hur du kan bromsa spridningen av covid-19 i din verksamhet.

Varje bransch eller verksamhet ställs inför särskilda utmaningar med anledning av pandemin. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket och länsstyrelserna skapat en webbsida med länkar till kvalitetssäkrade webbplatser och dokument som visar hur svenska myndigheter, branschorganisationer och företag informerar om smittskyddsåtgärder.

Goda exempel och informationsmaterial

På den nya webbsidan finns goda exempel på och inspiration från hur en del aktörer har anpassat sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Här hittar du också länkar till informationsmaterial såsom affischer, gatupratare och bordsryttare du kan ladda ned och använda i din verksamhet

Till MSB:s särskilda sommarsida för företag, organisationer och arrangörer


Observera: Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Checklista: Tänk på det här

Du som bedriver en verksamhet är ansvarig för att anpassa den så att du, dina medarbetare, besökare och kunder kan följa myndigheternas riktlinjer och råd. Tänk på följande:

  • Gör en riskbedömning och ta fram åtgärder för att minska risken för smittspridning.
  • Ta fram instruktioner och rutiner samt utbilda din personal därefter.
  • Informera besökare och kunder om vad som gäller.
  • Se till att det inte uppstår trängsel.
  • Se till att det finns möjligheter att tvätta händerna med tvål och vatten eller tillhandahåll handsprit.
  • Säkerställ en lämplig nivå på städning av ytor och utrymmen som nyttjas mycket.

Fakta

  • 113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring för frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
  • 1177 – Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Alla kommunens artiklar om covid-19

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: