Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Tre personer samtalar runt ett bord.

Jan-Erik Eriksson, Håkan Sannemo och Ingrid Jonsson arbetar som familjebehandlare inom individ- och familjeomsorgen, IFO. Här i ett av de trivsamma samtalsrummen på Norrgård i Strömsund.

Publicerad:

Juni: ”Hos oss ska det vara lätt att få stöd!”

Att få hjälp om man inte mår bra eller är fast i ett beroende kan vara avgörande för att skapa framtidstro och se nya möjligheter i tillvaron. Individ- och familjeomsorgen, IFO, erbjuder olika typer av stöd. På Norrgård i Strömsund samverkar medarbetare med olika kompetenser för att erbjuda en väg vidare.

Psykisk ohälsa, en trasslig uppväxt som påverkar livet negativt, familjer där det finns särskilda behov eller där kommunikationen inte fungerar, våld i nära relationer, missbruk eller annat beroende. Det är några exempel på svårigheter i livet där individ- och familjeomsorgen, IFO, kan bli en hjälp genom det stöd verksamheten erbjuder för barn, ungdomar, vuxna och anhöriga.

Samlad möjlighet till stöd på Norrgård

På Norrgård i Strömsund samverkar medarbetare med olika kompetenser för att möjliggöra en väg vidare: beroendeterapeuter, familjebehandlare, behandlingspedagoger och boendestödjare. De arbetar på uppdrag från socialsekreterarna som handlägger och fattar beslut om olika insatser. Alla medborgare i Strömsunds kommun ges även möjlighet att kontakta öppenvården direkt för att få råd- och stödsamtal. Det innebär att den som behöver hjälp inte måste ansöka eller genomgå någon utredning för att få stöd.

 

Råd- och stödsamtal omfattar cirka fem samtal. Exempel på vad öppenvården kan erbjuda i den öppna verksamheten är stöd i föräldrarollen, samtalsstöd till en anhörig där en närstående dricker alkohol, använder droger och så vidare. All hjälp från öppenvården är kostnadsfri.

 

– Vi möter många olika människor med varierande ålder, bakgrund och problem. Ibland får vi uppdrag från socialtjänsten och ibland söker människor upp oss på eget initiativ (öppenvård). Att vi numera sitter samlade på Norrgård gör att vi kan samarbeta från start vilket gör att vi kan erbjuda besökarna bättre samordning, hjälp och service. Hos oss ska det vara enkelt att få stöd för den som behöver hjälp, säger familjebehandlarna Ingrid Jonsson, Jan-Erik Eriksson och Håkan Sannemo.

Samtalsrum.

Ett av de trevliga samtalsrummen heter Humlan.

Härlig miljö för samtal

De sitter och pratar i ett av de trevliga samtalsrummen. Det är inrett i lugna, behagliga färger och på bordet finns ett ljus och böcker. Miljön ska bidra till ett bra samtalsklimat för besökarna. Varje år uppsöker ungefär 100 personer på eget initiativ någon av öppenvårdens verksamheter för råd- och stödsamtal.

Hur viktigt är det att kommunen erbjuder den här servicen?

– Det är värdefullt att ge människor en chans att med hjälp få ordning och struktur i sitt eget liv, eller i familjelivet. Det är bra om vi kan ta tag i problemen tidigt och arbeta förebyggande. Det skapar framtidstro, säger Ingrid Jonsson.


Hon och kollegorna gläds över de möten där de kan göra skillnad i någons liv.

– Det bästa med mitt jobb är när föräldrar samlat mod och ringer till oss och säger, ”vi behöver hjälp” och sedan få möta dem och hjälpas åt att hitta lösningar. Ibland går det fort på ett par träffar och ibland tar det längre tid. Det är en bra känsla när jag får se hur föräldrar och barn hittar glädjen tillsammans efter att de haft det kämpigt. Att våra insatser gör att föräldrarna orkar vara föräldrar och barnen får vara barn, säger Ingrid Jonsson.


Kollegan Jan-Erik Eriksson tillägger:

– Det är fint när man ser att det börjar fungera i en familj igen och att glädjen och samvaron kommer tillbaka, säger han.

Behöver du hjälp?

Till medarbetarna på Norrgård är alla välkomna att vända sig för att få råd och stöd. Finns det behov av ett mer långvarigt stöd hjälper de till att fylla i en ansökan. Det kostar ingenting att få hjälp och personalen arbetar under sekretess.

Till sidan Barn, ungdom och familj med samlad information om stöd

Böcker på ett bord.

”Det är bra om vi kan ta tag i problemen tidigt och arbeta förebyggande. Det skapar framtidstro”, säger familjebehandlarna.

Fakta

Varje månad släpper vi en ny artikel på temat i årets kommunalmanacka.

Läs tidigare artiklar från Kommunalmanackan

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: