Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Anneli Svensson, kommundirektör.

Anneli Svensson, kommundirektör.

Publicerad: | Coronaarkiv (historisk nyhet)

Kommundirektören om arbetet med corona-pandemin

Hej igen! Arbetet med coronafrågor fortsätter i kommunen.
För att vara så öppna vi kan rapporterar vi sedan 7 maj regelbundet antal bekräftat smittade inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Rapporteringen gör vi utan att röja sekretessuppgifter direkt eller indirekt eftersom vi värnar om den personliga integriteten.

Syftet är att du som invånare ska kunna följa omfattningen av spridningen. Två gånger per vecka, måndagar och torsdagar, publicerar vi i dagsläget dessa uppgifter på vår webb. Sedan tidigare kan du även följa utvecklingen i hela länet via statistik varje vardag på regionens webb. Varje onsdag redovisar de siffror för respektive kommun.

Vår topp har inte kommit än

Vi kommer att fortsätta arbetet i stab och krisledning, och planerar just nu för sommaren. För detta är långt ifrån över. Vår topp med antal smittade i kommunen har inte kommit än. Det är nu det gäller att vi orkar fortsätta vara försiktiga i våra fysiska kontakter.


Varje vecka prövar vi i krisledningsgruppen våra tidigare beslut om nedstängda sporthallar, kommunala lokaler med mera. Så länge det krävs förlänger vi dessa fyra nya veckor framåt. Grundskolor och gymnasium planerar för alternativa avslutningar. I största mån försöker vi ställa om istället för att ställa in!

God samverkan inom länet

Vi fortsätter givetvis även våra länsvisa möten varje vecka i olika konstellationer där pandemihantering, skyddsutrustning och även näringslivsåtgärder diskuteras. 


Jag upplever att det finns en stor samverkan och tillit inom länet och skyddsutrustning fördelas på ett solidariskt sätt. Vi får successivt påfyllnad för vidare fördelning ut i verksamheterna.

Kloka människor fortsätter att hålla avstånd

Enligt riksmedia finns tendenser att befolkningen i riket till viss del börjar släppa på försiktigheten. Under pandemin är det många experter som uttalar sig, de ger inte alltid ett entydigt budskap – eftersom fakta kan tolkas på olika sätt. Vissa nya forskningsrön kring flockimmunitet visar nu att immuniteten kan leda till färre dödsfall i Sverige än tidigare beräknat. Låt oss hoppas att det stämmer. Kloka människor fortsätter hålla avstånd!

Pandemin skapar kreativa idéer

Jag har träffat och talat med medarbetare i olika kommunala verksamheter som på positivt sätt beskriver idéer och hur de testar nya arbetssätt. Det finns en stor kreativitet och vilja att få saker att fungera och bli genomförbara även i coronatider. Ett gott exempel är kulturskolan som planerar att via YouTube sända underhållning till kommunens äldreboenden under några veckor.


Jag lider med de som har det extra svårt i dessa tider. Alla som inte kan träffa anhöriga, känner ensamhet och saknad, oro för egen del eller för familj och andra. Sorgligt nog har en vårdtagare vid ett särskilt boende i kommunen avlidit, med bekräftad covid-19. Mina tankar är hos de anhöriga.


Pandemin är en stor utmaning, den tär och förstör. Nu kan vi bara hoppas att statens stödpaket lindrar konsekvenser och att utmaningarna samtidigt för oss människor närmare varann – om än fortfarande mest digitalt. 


Anneli Svensson

Kommundirektör

Denna krönika var också publicerad på kommunens annonssida i Strömsunds gratistidning 27 maj.

Observera: Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Fakta

  • 113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring för frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
  • 1177 – Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Alla kommunens artiklar om covid-19

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: