Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Stenar och Strömsundsbron.

Virgokajen behövde förstärkas, det har bland annat skett med stenkross. Nu fortsätter arbetet med den nya bryggan.

Publicerad:

Ny brygga och grönområde lyfter Virgokajen

Har du sett arbetet som pågår vid Virgokanjen i Strömsund? Vi håller nu på att återställa stenläggningen och förstärka stranden. Vi bygger också en helt ny brygga som ska ersätta den gamla ångbåtsbryggan och planerar för ett grönområde med bänkar, bord och parkbelysning i anslutning till kajen.

Virgokajen ligger cirka 200 meter uppströms från Strömsundsbron och syns väl för den som passerar bron på väg mot Strömsunds tätort. Under årens lopp har både kajens pålning och grundläggning på den stenlagda stranden murknat och eroderat. Strömsunds kommun har därför fått medel från Mark- och miljödomstolen för att förstärka området och ersätta den forna ångbåtsbryggan.

Sten och pålar

Nu är arbetet med kajen i full gång och det är spännande att följa!

– Just nu kanske det är lite svårt att tänka sig hur det ska bli med stenmassor och stolpar som sticker upp. Det vi gjort hittills är bland annat att vi rivit den gamla bryggan för att till viss del kunna återställa stenläggningen. På övriga ställen har vi förstärkt stranden med stenkross, säger Mikael Ehrs, gatu- och markansvarig.

Bryggan snart på plats

Under vecka 20 kommer förhoppningsvis den nya, gjutna bryggan i betong från Attacus Stomsystem på plats samt trappstegen som nu kommer att leda ända ned till botten. För att minska risken för framtida erosionsskador, blir delar av den nya bryggan frihängande på betongbalkar med betongkassetter som grund. Väl på plats, ska bryggan sedan kläs med virke.

– Den nya konstruktionen blir väldigt hållbar, och den förlängda trappan gör det möjligt att ta sig ned på isen vintertid vilket inte gick via den gamla som var för kort, säger Mikael Ehrs.

Nytt grönområde för umgänge

Till sommaren är tanken att kunna välkomna både fritidsbåtar och besökare till fots – både till den nya bryggan och till det planerade grönområdet i direkt anslutning till Virgokajen.

– Vi hoppas att det här ska bli ett uppskattat område för rekreation, tillgängligt för alla. Vi planerar för grönytor runt kajen där det kommer att finnas både bänkar, bord och parkbelysning. Det blir ett härligt blickfång från bron och förhoppningsvis en skön oas för avkoppling och umgänge i friska luften, säger Mikael Ehrs.

Brygga

Området kring Virgokajen är just nu en byggarbetsplats och det är spännande att följa arbetet. Så här såg den gamla bryggan ut. Under vecka 20 kommer förhoppningsvis den nya bryggan i betong på plats.

Strandkant

Under årens lopp har både kajens pålning och grundläggning på den stenlagda stranden murknat och eroderat. Nu är stranden förstärkt och en ny brygga är snart på plats.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Mikael Ehrs
    Gatu-, mark- och transportchef
    0670-164 95

Senast ändrad/granskad: