Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Anneli Svensson, kommundirektör.

Anneli Svensson, kommundirektör.

Publicerad: | Coronaarkiv (historisk nyhet)

Kommundirektören om arbetet med corona-pandemin

Hej! Det är nu några veckor sedan jag skrev min förra krönika. För kommunens verksamheter är läget ganska oförändrat, det är jag oerhört tacksam för. För många företag i kommunen har krisen förvärrats.

Det innebär att vårt näringsliv står inför en stor osäkerhet och det drabbar enskilda, det påverkar förstås även kommunen. Permitteringsstöd och lägre arbetsgivaravgifter är några av de saker staten beslutar om för att begränsa konsekvenser.

Vi kan stötta genom att handla av lokala företag

Kommunen kan inte bidra finansiellt till enskilda företag. Vi kan se till att hålla igång våra samhällsviktiga verksamheter, försöka samordna och förenkla det som är möjligt. Vi kan handla i våra butiker och köpa lunch av de som erbjuder det. Det känns viktigt att noga följa utvecklingen.


Hur länge denna pandemi varar och vilka påfrestningar som kommer att uppstå vet ingen. Vi försöker hantera kommunens utmaning på ett så bra sätt som möjligt. Jag upplever att vi i stort fått stor acceptans och stöd för de åtgärder vi hittills beslutat om för att minska och fördröja smittspridning.

En utmaning att nå alla grupper

Det är alltid svårt att nå alla med rätt information, därför använder vi olika kanaler. Vi gör bland annat pressmeddelanden, informerar på kommunens webbplatser och Facebooksidor, sätter upp affischer, gör utskick och använder olika språk och alternativa kommunikationssätt, till exempel bildstöd.
Det senaste är att du även kan ringa för att få våra nyheter om coronaviruset upplästa (0670-164 00). Vi vill genom kontinuerlig information bidra till både delaktighet och ökad trygghet. 

Vi arbetar med att säkra skyddsutrustning

En fråga som diskuterats mycket i media är tillgången till skyddsutrustning i verksamheterna. Det kan handla om bland annat plastförkläden och munskydd. Därför har vi bett våra invånare om hjälp ifall man har något i sin ägo att bidra med. I påskhelgen tecknade vi oss också för en länsgemensam beställning av utrustning direkt från Kina, eftersom det varit lite svårt att få tag på nationellt. Så just nu ser vi inga akuta problem och fortsätter att arbeta med att ha tillgång till den skyddsutrustning som är rekommenderad.

Olika åtgärder för att skydda våra riskgrupper

Att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd är vårt utgångsläge. Att hantera saker på likartat sätt i länet kan också underlätta och skapa trygghet för våra invånare. Ett exempel är färdtjänsten där ingen samåkning för resenärer nu sker.


Att vi kommuner samverkar på olika sätt är en annan styrka. Kommunens hemsjukvård samverkar kontinuerligt med de hälsocentraler som finns inom primärvården i kommunen. Under pandemin är samverkan och kontakterna ännu mer intensiva för att ge invånarna bästa möjliga insatser. Att ha tydliga rutiner och riktlinjer skapar trygghet både för personal, vårdtagare och anhöriga. Inom vård och omsorg handlar det nu om hur vården ska utföras och hur man arbetar både vid misstänkt och vid bekräftad smitta. Det gäller både om vårdtagare eller någon i personalen blir sjuk.


Mitt i stormen är det också viktigt att personalen så långt det är möjligt kan fortsätta med det som är bekant och vardagligt för vårdtagarna: att gå ut på promenad ibland och skapa möjlighet till en meningsfull vardag.

Vi prioriterar förskola, skola och äldreomsorg

Kommunens verksamheter arbetar med att förbereda för hur personal kan flyttas dit de behövs allra bäst ifall smittspridningen fortsätter och kanske leder till ökat antal sjukskrivna. Vår prioritet är att ha igång samhällsviktig verksamhet, det vill säga bland annat förskola, skola, äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt som vi hoppas på det bästa måste vi planera för det värsta, det gäller i alla krissituationer.


Mitt mål är att vi tillsammans ska ta oss igenom detta på bästa sätt. Stort tack till er alla som bidrar med olika arbetsinsatser och till en god hantering i pandemin! Tack för ert tålamod och er uthållighet!


Anneli Svensson

Kommundirektör

Denna krönika var också publicerad på kommunens annonssida i Strömsunds gratistidning 29 april.

Observera: Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Fakta

  • 113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring för frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
  • 1177 – Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Alla kommunens artiklar om covid-19

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: