Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Världskarta med röda virusar.

Viktig information • Publicerat: | Coronaarkiv (historisk nyhet)

Information om skyddsutrustning inom vård och omsorg

Många invånare som får stöd av kommunen såsom hemtjänst, äldreomsorg eller LSS-boende, har frågor om varför inte personalen använder skyddsutrustning även när de besöker friska vårdtagare. Här följer information om vad som gäller.

Kommunens medarbetare skyddar dig som vårdtagare mot smitta genom att vara noga med god handhygien och rena kläder. Det är det viktigaste sättet att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19.

Skyddsutrustning – bara vid befarad eller bekräftad smitta

Personal inom vård och omsorg använder bara speciell skyddsutrustning vid befarad eller bekräftad smitta, då för att skydda sig själva från att bli sjuka.

Vi följer riktlinjer och rekommendationer

Kommunen följer de rekommendationer och riktlinjer som smittskyddsenheten inom Region Jämtland Härjedalen samt vårdhygien tar fram. De är baserade på de senaste vetenskapliga rönen och beprövad medicinsk erfarenhet. Regionen följer kontinuerligt forskning om nytta och risker med att använda munskydd och kommer omedelbart att ändra rekommendationen om kunskapsläget ändras eller om det kommer nya rekommendationer från nationella myndigheter.

Till Region Jämtland Härjedalens information om skyddsutrustning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Observera: Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Hur smittar coronaviruset?

  • Corona-viruset smittar från person till person genom så kallad dropp- och kontaktsmitta, det vill säga via droppar och sekret från luftvägarna som sprids när någon hostar eller nyser, samt vid nära kontakt mellan personer.
  • En annan möjlig smittväg är spridning via droppar som landat på ytor eller föremål i närheten av personer som är infekterade med covid-19. Genom att hålla extra god handhygien, minskar risken för att infekteras.

Fakta

  • 113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring för frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
  • 1177 – Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Alla kommunens artiklar om covid-19

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: