Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Världskarta med röda virusar.

Viktig information • Publicerat: | Coronaarkiv (historisk nyhet)

Bekräftat fall av covid-19 hos medarbetare

En medarbetare inom äldreomsorgen i Strömsunds kommun har bekräftad covid-19. Kommunen gör nu sitt allra yttersta för att skydda vårdtagare från att bli smittade. Vi säkerställer även att övrig personal tryggt kan arbeta vidare med sitt samhällsviktiga uppdrag.

Efter besked att en medarbetare inom äldreomsorgen har bekräftad covid-19 arbetar nu verksamheten fokuserat med att skydda vårdtagare från att bli smittade. Som arbetsgivare stödjer kommunen medarbetaren som insjuknat och säkerställer att övrig personal tryggt kan arbeta vidare.


Kommunen, och verksamheten, följer noggrant de anvisningar och rekommendationer som kommit från smittskyddsläkaren på Region Jämtland Härjedalen för att inte riskera att föra smitta vidare.

Så informerar vi vid bekräftad smitta

Vi får en del frågor om smittade personer och sekretess och vad kommunen har för förhållningssätt kring information vid bekräftad smitta i någon av våra verksamheter. Om det finns bekräftad smitta inom våra kommunala verksamheter går kommunen ut med övergripande information om det.

Vi är så öppna sekretessen tillåter

Det är viktigt att veta att om en person är bekräftat smittad av covid-19 är det information som är strikt sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Mer information samt frågor och svar på sidan Information om bekräftad smitta och sekretess

Krisen är långt ifrån över – fortsätt följa råd och rekommendationer

Det är viktigt att komma ihåg att norra Sverige ligger ett antal veckor efter de områden som nu drabbats hårt. Krisen är inte över. Vi måste hålla ut, fortsätta att ta ansvar och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska och fördröja spridningen och avlasta vården.

Håll ut och sprid inte obekräftad information

Det är viktigt att vi alla kommer ihåg att bara lita på bekräftad information och inte bidra till ryktesspridning. Nu behöver vi hålla ut, vara extra omtänksamma och stötta varandra.


Observera: Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Fakta

  • 113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring för frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
  • 1177 – Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Alla kommunens artiklar om covid-19

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: