På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Omsorg, hjälp och oro

Information om omsorg och för dig i riskgrupp. Här finns även frågor och svar samt tips på vart du som är orolig kan vända dig.

Information till dig som är 70+

På krisinformation.se finns råd till äldre om smittspridning, om vilket stöd som finns att få och om vilka rättigheter du har i vården. Är du 70 år eller äldre ska du begränsa dina fysiska kontakter.

Samlad information till dig över 70 år på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om boenden för äldre

Besöksförbud på äldreboenden

Från och med 1 april råder det besöksförbud i kommunens boenden för äldre. Vi kan göra undantag för besök till personer som vårdas i livets slut. Kontakta då enhetschef för boendet före ditt besök.

Besöksplatser – möjlighet till möten utomhus

Uppdaterad 27 maj

Nu gör vi i ordning besöksplatser i utemiljön vid varje boende. Det gör vi för att vårdtagare och anhöriga ska få stöd i att kunna mötas ”på riktigt” men fortfarande hålla de rekommendationer som finns om avstånd. Observera att möjligheten att mötas utomhus inte innebär ett generellt undantag från besöksförbudet.


Alla utomhusbesök måste bokas i förväg, kontakta enhetschef för boendet. Enhetscheferna kan du nå måndag till fredag.

Surfplattor på äldreboenden

För att öka möjligheten till sociala kontakter i den annorlunda tid som nu råder, kompletterar kommunen med fler surfplattor på alla äldreboenden. Även bostäder för funktionsnedsatta i Strömsunds kommun får surfplattor.

Fler surfplattor till äldreboenden och bostäder för funktionsnedsatta

Hemleverans av varor

Du som bor i Strömsunds kommun, tillhör en riskgrupp och därför inte själv kan åka till affären, kan få hjälp att få dagligvaror hemlevererade till din bostad.

Kontaktuppgifter till butiker och till Strömsunds pastorat

Information för dig som känner oro

Röda Korsets stödtelefon

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Ringer du Röda Korsets stödtelefon får du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Mer information om Röda Korsets stödtelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äldrelinjen

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med. Äldrelinjen, som är bemannad av utbildade volontärer, är öppen vardagar 8.00–19.00 och helger 10.00–16.00.

Mer information om Äldrelinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Psykoterapijouren

Psykoterapijouren är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och Föreningen för legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län. Jouren är

bemannad fram till 30 juni i en första omgång, telefontiden är vardagar klockan 18.00–20.00. Ring via regionens växel, 063-15 30 00 och be att få bli kopplad till psykoterapijouren.

Mer information om Psykoterapijourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 Vårdguidens information om råd och stöd på telefon och mejl

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

1177 Vårdguiden samlade information om råd och stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips på stöd och aktiviteter

Webbplatsen Tillsammans i sommar

Riksförbundet HjärtLung har utvecklat hemsidan ”Tillsammans i sommar” med stöd och aktiviteter för dig i riskgrupp. Hemsidan är öppen för alla och erbjuder

  • kostnadsfria samtal med hälsocoacher
  • kostnadsfri rådgivning om mat och träning
  • digitala kurser om ensamhet, sömn och stresshantering för mindre än 100 kronor
  • korta och längre träningsprogram
  • nytt aktivitetsbingo varje vecka och förslag på andra aktiviteter.

Till webbplatsen ”Tillsammans i sommar”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar

Kan jag i riskgrupp få hjälp med hemleverans av varor?

+

Du som bor i Strömsunds kommun, tillhör en riskgrupp och därför inte själv kan åka till affären kan få hjälp att få dagligvaror hemlevererade till din bostad. Här finns kontaktuppgifter till butiker och Strömsunds pastorat, som kan hjälpa dig.

Information om möjlighet till hemleverans av varor


Vad gäller för besök på äldreboenden?

+

Uppdaterad 16 juni 2020

Regeringen har beslutat att förlänga besöksförbudet på äldreboenden, det gäller nu till och med 31 augusti 2020.

 

Vi kan göra undantag för besök till personer som vårdas i livets slut. Kontakta då enhetschef för boendet före ditt besök.


Besöksplatser – möjlighet till möten utomhus

Uppdaterad 27 maj

Nu gör vi i ordning besöksplatser i utemiljön vid varje boende. Det gör vi för att vårdtagare och anhöriga ska få stöd i att kunna mötas ”på riktigt” men fortfarande hålla de rekommendationer som finns om avstånd. Observera att möjligheten att mötas utomhus inte innebär ett generellt undantag från besöksförbudet.


Alla utomhusbesök måste bokas i förväg, kontakta enhetschef för boendet. Enhetscheferna kan du nå måndag till fredag.


Hur fungerar anhörigavlastningen på korttidsplatser under pandemin?

+

På grund av den pågående pandemin är vi extra noga med att personal ska sjukskriva sig redan vid lättare förkylningssymptom. Det här gör vi för att fördröja risken att föra smitta vidare till vårdtagare.


Om många i personalen är sjuka kan vi bli tvungna att begränsa möjligheten till avlastning
Om vi kommer till en situation där personalbemanningen minskar kraftigt så kommer vi att begränsa möjligheten till anhörigavlastning för att kunna ha tillräcklig bemanning till andra dagliga insatser.


Det kan innebära att du kanske får färre avlastningsdygn än planerat, du kanske inte kan få de dagar du önskat och i vissa fall kanske vi måste skjuta fram den planerade avlastningsperioden.


Har du några frågor?
Ring 0670-167 04

 

Hur fungerar hemtjänsten under pandemin?

+

På grund av den pågående pandemin är vi extra noga med att personal ska sjukskriva sig redan vid lättare förkylningssymptom. Det här gör vi för att fördröja risken att föra smitta vidare till vårdtagare.


Vi prioriterar mediciner, mat och grundläggande vård
Så långt det är möjligt kommer vård- och socialförvaltningen att planera för att kunna ge alla insatser som är beviljade. Men om vi kommer till en situation där många i personalen är sjuka så kommer vi att behöva prioritera. Vi kommer då att utföra de mest nödvändiga insatserna. Det innebär medicinering, mat och grundläggande omvårdnad.


Vårdtagare kan få besök av ny personal
Om vi behöver kommer vi att kalla in personal från andra verksamheter. Det kan innebära att den med hemtjänst kan få besök av nya personer. All personal kommer att bära en väl synlig namnskylt med Strömsunds kommunvapen. Alla kan därför känna sig trygga med att det är behörig personal som kommer och hjälper till.


Har du några frågor?

Ring 0670-167 04

 

Vad gäller för besök på närvårdsavdelningen, Näva, i Strömsund?

+

Region Jämtland Härjedalen har infört besöksförbud för vårdinrättningar vilket lokalt omfattar närvårdsavdelningen i Strömsund.


Hur fungerar måltidsservicen under pandemin?

+

På grund av den pågående pandemin genomför vi från och med vecka 15 förändringar för att skydda personer med måltidsservice när vi levererar matlådor.


Leveransen fortsätter

Vår leverans av matlådor fortsätter som vanligt två gånger i veckan. Den enda skillnaden är att vi som levererar inte längre kommer att gå in i din bostad.


Vad ska du göra?

Vi vill att du ska ställa ut en kylbox eller liknande vid din entrédörr, där vi kan lämna matlådorna. Vi ringer på vid leverans för att du ska uppmärksamma att maten har kommit.


Har du några frågor?

Ring 0670-164 23

 

Hur fungerar färdtjänsten under pandemin?

+

Från och med måndag 30 mars har Strömsunds kommun beslutat att ingen samåkning ska ske vid färdtjänstresor. Det innebär att varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet som man i vanliga fall kan få dela med fler resenärer. Den som ringer och bokar en färdtjänstresa får information om förändringen i samband med bokningen.


Känner du symtom på förkylning, även lindriga, ska du inte resa med färdtjänst utan stanna hemma och begränsa dina sociala kontakter.

 

Hur fungerar sjukresorna under pandemin?

+

Det är Region Jämtland Härjedalen som ansvarar för sjukresor för dig som behöver resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Regionen har nu infört särskilda rutiner.

Information på 1177 Vårdguiden om sjukresorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Jag känner mig orolig eller nedstämd, vart kan jag vända mig?

+

Röda Korset har startat en stödtelefon som är öppen för alla som känner oro eller ensamhet och behöver någon att prata med.

Mer information om Röda Korsets stödtelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bra telefonnummer

113 13 – nationellt informationsnummer.

För frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.


1177 – om du är sjuk. Personlig sjukvårds­rådgiv­ning via telefon. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommen­da­tioner.

Få vår digitala information uppläst

Känner du någon som behöver få vår digitala information uppläst? Tipsa att de ringer 0670-164 00!

 

Hjälp oss att sprida vår information!

Tänk på att det kan finnas de som har svårt att hitta information i digitala kanaler. Erbjud gärna omgivningen din hjälp.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 16 juli 2020