På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Barn, ungdom och utbildning

Information om hur coronaviruset påverkar förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem är öppet som vanligt. Öppna förskolan är stängd.

Behov av barnomsorg för dig med samhällsviktigt arbete

Senast den 4 maj ska du som vårdnadshavare ha frågat din arbetsgivare om du jobbar med samhällsviktig verksamhet. Om du gör det har du vid eventuell stängning rätt till barnomsorg och ska anmäla ditt behov av plats till oss.

Behov av barnomsorg för dig med samhällsviktigt arbete

Grundskola

Grundskolan är igång som vanligt. Vi följer myndigheternas rekommendationer.

Till nyhet om årets skolavslutning i grundskolan

Gymnasieskolan

Mellan 18 mars och 15 juni skedde dessa utbildningar på distans. Skolan återkommer med mer information om vad som gäller inför höstterminen.

Till nyhet om årets studentfirande på Hjalmar Strömerskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vuxenutbildning

Från och med 18 mars sker vuxenutbildningen och vindkraftsteknikerutbildningen inom Yrkeshögskolan på distans. Skolan återkommer med mer information om vad som gäller inför höstterminen.

Vanliga frågor och svar

Kommer förskolor och skolor att stänga?

+

De är fortsatt öppna, kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Vi följer den nationella och regionala händelseutvecklingen noga och är beredda på att situationen snabbt kan ändras. Kommunen förbereder därför för att vid behov kunna stänga förskolor och grundskolor och istället erbjuda undervisningen på annat sätt.


Hur förbereder sig skolorna för en eventuell stängning?

+

Alla elever och lärare har tränat på fjärrundervisning (digital undervisning i realtid) fast i klassrummet och har gått igenom sina digitala verktyg, till exempel Google classroom. Lärarna har börjat titta på lektionsplanering och lämpliga uppgifter. Varje skola sammanställer vilka digitala verktyg och lärplattformar som finns tillgängliga som hjälp i undervisningen.

 

Förvaltningen ser över bemanningen för att säkerställa att det så länge som möjligt finns personal även vid större sjukfrånvaro.

 

Hur kommer undervisningen att fungera om skolorna stänger?

+

Detta är något varje skola arbetar med att se över, även om vi inte vet något om hur ett eventuellt nationellt beslut kan komma att se ut.


Vi planerar för att undervisning i årskurs 4–9 sker som fjärrundervisning (undervisning i realtid). För årskurs 1–3 blir det lokala lösningar och varje skola kommer att informera om upplägget om och när det i så fall blir aktuellt.


Vid en stängning, vad gäller för elever med särskilda behov?
Rektor tar beslut om vilka barn med särskilda behov som måste fortsätta ha sin undervisning i skolans lokaler. Berörda familjer får information om det vid eventuell stängning.


Är det besöksrestriktioner i förskolor och skolor?

+

Ja. Vi hänvisar i första hand den som vill komma i kontakt att använda telefon eller mejl.

 

Vad är samhällsviktig verksamhet, och om jag jobbar med det har mina barn rätt att gå i förskola och på fritidshem?

+

Det är respektive arbetsgivare som bedömer om du tillhör anställda inom de samhällsviktiga verksamheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver i sina allmänna råd.

Mer information om samhällsviktiga tjänster hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eftersom en eventuell stängning har till syfte att minska smittspridning ska så få barn som möjligt vara i förskola eller på fritidshem. Plats erbjuds endast till barn upp till 13 år där

  • båda vårdnadshavarna har samhällsviktig tjänst och ingen närstående kan ta hand om barnet eller barnen
  • en ensam vårdnadshavare har samhällsviktig tjänst och ingen närstående som kan ta hand om barnet eller barnen
  • det finns extra behov av särskilt stöd.

Till sidan Behov av barnomsorg för dig med samhällsviktigt arbete


När ska mitt barn stanna hemma?

+

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att symtomfria barn kan gå på förskolan och att symtomfria elever ska gå i grundskolan. Det gäller oavsett om det finns personer med symtom i hemmet.


För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom (även milda) som:

  • Feber
  • Snuva
  • Halsont
  • Muskel- och ledvärk
  • Kräkningar, diarré

Barn och elever med sådana symtom, även lindriga, ska vara hemma. Sjukanmälan sker som vanligt.

 

Kan barnet återgå till förskola trots rinnsnuva och torrhosta?

+

Uppdaterad 13 maj 2020

Med stöd i Folkhälsomyndighetens och vår lokala Smittskyddsenhets riktlinjer gäller följande för barn i förskoleverksamhet:

  • Barn kan återgå till förskoleverksamhet trots kvarstående rinnsnuva/kondenssnuva eller torrhosta. Det under förutsättning att de är feberfria och att allmäntillståndet är opåverkat, det vill säga att barnet är piggt! Barnet ska också ha varit hemma från förskolan i minst sju dagar.


Vad gör personalen om sjuka barn kommer till förskola, skola eller fritidshem?

+

Personal i förskolor, skolor och fritidshem ska skicka hem alla barn som kommer dit sjuka, det sker via kontakt med varje förälder eller vårdnadshavare.

 

Vad gäller för barn eller elev som blir sjuk under dagen?

+

Förskolan eller skolan kontaktar vårdnadshavare som ansvarar för att barnet eller eleven hämtas så snart som möjligt.

 

Hur ska hämtning och lämning ske om vårdnadshavare har symtom på förkylning?

+

Kontakta förskolan och kom överens om hämtning och lämning utomhus. Se till att minimera sociala kontakter och håll avstånd vid överlämning. Affischer om detta finns på alla förskolor.

 

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

+

Regler kring vård av barn finns på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan: Coronaviruset – det här gäller vid vablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vad händer med planerade aktiviteter och friluftsdagar?

+

Det är upp till varje enskild skolas eller förskolas rektor att bedöma läget i de enskilda fallen och besluta om exempelvis planerade resor eller aktiviteter ska genomföras.

 

Är öppna förskolan i Strömsund öppen som vanligt?

+

Nej, öppna förskolan vid Familjecentralen i Strömsund är stängd. Kommunens familjerättssekreterare arbetar som vanligt men inte baserad vid Familjecentralen utan inom individ- och familjeomsorgens lokaler.


Region Jämtland Härjedalen har fortsatt BVC/MVC öppet och följer regionens riktlinjer kring öppethållande och besök.


Vad gäller för 15-timmarsbarnen i förskolan?

+

De är välkomna till förskolan som vanligt. Om någon enhet behöver göra undantag från det meddelar vi berörda vårdnadshavare på lämpligt sätt.

 

Får mina barn vara på förskola om jag arbetar hemma?

+

Ja.


Vad gäller för Hjalmar Strömerskolans gymnasieutbildningar, vuxenutbildningen och vindkraftsteknikerutbildningen inom Yrkeshögskolan?

+

Uppdaterad 10 juni 2020

Mellan 18 mars och 15 juni skedde dessa utbildningar på distans. Skolan återkommer med mer information om vad som gäller inför höstterminen.

Information om Hjalmar Strömerskolans distansundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Distansundervisningen gäller vårterminen ut

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller vårterminen ut men tas bort den 15 juni. När utbildningarna öppnar igen är det fortsatt viktigt att fortsätta följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning.


Hur kan jag tala med mitt barn om coronaviruset?

+

Många är just nu oroliga över det som händer, och coronaviruset kan väcka många tankar och känslor hos barn. Hur kan man som vuxen prata med sitt barn? Organisationen Bris tipsar om att lyssna, ge saklig information och inte överföra sin egen oro.


Behöver du som vuxen stöd i hur du kan prata med ditt barn kan du kontakta Bris kuratorer varje vardag klockan 9–12:

  • Bris: 0771-50 50 50.

Bris tips kring hur du pratar med barn om coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bra telefonnummer

113 13 – nationellt informationsnummer.

För frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.


1177 – om du är sjuk. Personlig sjukvårds­rådgiv­ning via telefon. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommen­da­tioner.

Dela endast bekräftad information

Det sprids väldigt mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte.


Du kan hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.

Tänk på det här när du bedömer informationlänk till annan webbplats

Få vår digitala information uppläst

Känner du någon som behöver få vår digitala information uppläst? Tipsa att de ringer 0670-164 00!

 

Hjälp oss att sprida vår information!

Tänk på att det kan finnas de som har svårt att hitta information i digitala kanaler. Erbjud gärna omgivningen din hjälp.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 11 augusti 2020