Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna

Barn, ungdom och utbildning

Information om hur coronaviruset påverkar förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Allmänna råd till förskolor och skolor

Folkhälsomyndighetens bedömning är att grundskolan och övriga obligatoriska skolformer bör vara öppna under pandemin. Begränsningen av antal personer vid allmänna sammankomster gäller inte skolverksamhet.


Vi följer myndigheternas rekommendationer. Folkhälsomyndighetens allmänna råd till skolor finns ingen meterangivelse att förhålla sig till när det gäller fysiskt avstånd. Varje skola gör anpassningar utifrån de lokala förutsättningar som finns i lokalerna.

Folkhälsomyndighetens förslag på åtgärder i förskola och grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Då ska barn och ungdomar stanna hemma

Nytt! När någon i hushållet har insjuknat och väntar på provsvar

Enligt de regionala rekommendationerna som gäller till och med 2 maj 2021 rekommenderas alla i ett hushåll att i möjligaste mån vara hemma från det att någon i hushållet får symtom som kan stämma med covid-19.

Läs mer på 1177.se: Förlängda regionala rekommendationer i Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När någon i hushållet har covid-19

Barn i förskola, grundskola och gymnasiesärskola ska stanna hemma om någon som de bor tillsammans med har covid-19. Alla i familjen ska stanna hemma i minst sju dagar från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. Undvik fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden.

Information om förhållningsregler på Region Jämtland Härjedalens webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid symtom på förkylning

Alla barn, elever och personal som känner symtom på förkylning ska hålla sig hemma. Om ett barn/elev blir sjuk under dagen ska personen gå hem så snabbt som möjligt eller bli hämtad av vårdnadshavare. Personalen bedömer tillsammans med vårdnadshavare hur hemgången ska ske.

Boka tid för provtagning

Barn från och med förskoleklass, sex år, rekommenderas att lämna prov. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov. Boka tid via 1177.se.

Information om provtagning i Jämtland/Härjedalen på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återgång till förskola, grundskola och gymnasium

Följande gäller enligt Region Jämtland Härjedalen. När du kommer till sidan, klicka på rubriken ”När ska jag stanna hemma”.

Information på 1177 Vårdguiden om när och hur länge man ska stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem är öppet som vanligt om vi inte meddelar annat. Öppna förskolan är stängd. Kommunen följer myndigheternas rekommendationer.

Grundskola

Från och med 11 januari 2021 har högstadieskolor möjlighet att bedriva distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. Utgångspunkten är att grundskolan är igång som vanligt, behöver vi göra avsteg från det går information ut till berörda vårdnadshavare.

Information om förändringen på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi följer myndigheternas rekommendationer.

Om avstånd och anpassning i verksamheten

Restriktionen om begränsat antal personer vid allmänna sammankomster gäller inte skolor och förskolor. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd till skolor finns ingen meterangivelse att förhålla sig till när det gäller fysiskt avstånd. Varje skola gör anpassningar utifrån de lokala förutsättningar som finns i lokalerna.

Elev som tillhör riskgrupp

Om en elev är i riskgrupp måste vårdnadshavare kontakta rektor för att göra upp om hur undervisningen ska gå till.

Hygien – tvätta händerna och handsprit

Personal på skolorna påminner eleverna om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Beroende på elevernas ålder, visar pedagogerna hur detta ska göras.


Vi erbjuder i den mån det är möjligt handsprit i offentliga utrymmen som exempelvis cafeterior där många elever rör sig.

Klassrum och undervisning

Samtliga skolor arbetar för att undvika större grupper, hålla avstånd och schemalägga måltider utspritt samt genomföra digitala utvecklingssamtal där det är möjligt. Vi anpassar och möblerar om klassrummen så gott det går för att hålla isär eleverna. Det är en utmaning i små klassrum – eleverna måste få plats också!


Vi ställer in de aktiviteter som innebär att vi trängs ihop i trånga utrymmen.

Städning

Våra lokalvårdare städar bord och stolar ännu noggrannare (torkas av och spritas vid behov) samt annat som kan bedömas vara särskilt utsatt (handtag, räcken). Särskilt fokus kommer att läggas på toaletter så att det finns tillräckligt med tvål och papper.

Skolmatsalar

Vi försöker dela upp elevernas skolluncher i flera pass så att inte alla äter lunch
samtidigt. Skolpersonal är på plats och ser till att köer och trängsel undviks och
att eleverna håller avstånd till varandra.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Den 2 april 2021 upphörde Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning. Hjalmar Strömerskolan kommer dock att fortsätta med delvis fjärrundervisning under hela april, därefter tar skolledningen ett nytt beslut i samråd med Smittskyddet i regionen.


Gymnasieskolor kan även fortsättningsvis besluta om fjärr- eller distansundervisning när det behövs för att minska risken för smittspridning i skolmiljön eller kollektivtrafiken. Hjalmar Strömerskolan arbetar utifrån de rekommendationer som ges och har regelbunden kontakt med Smittskyddet.

Undantag från distansundervisningen

Distansundervisningen omfattar inte elever på

  • IM-programmen.

Undantag från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för

  • praktiska moment i undervisningen som inte kan skjutas upp
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • APL, arbetsplatsförlagt lärande
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven vårterminen 2021.

Så här arbetar Hjalmar Strömerskolan under coronapandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till dig som har distansundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du förkylningssymtom – testa dig alltid för covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar

När ska mitt barn stanna hemma?

+

Information om vad som gäller för barn i förskola, grundskola och gymnasieskola:

Till sidan Barn, ungdom och utbildning

 

Vad innebär screening och vilka restriktioner gäller för elever som genomgått det?

+

Screening ingår som ett verktyg i smittspårningen som Smittskyddet i Region Jämtland Härjedalen ansvarar för.


Screening innebär att vid behov provta en större eller mindre grupp individer som kan ha blivit exponerade för smitta av covid-19, exempelvis en hel arbetsgrupp eller skolklass.

 

Enligt Smittskyddets rekommendationer kan den som är symtomfri återgå till jobb eller skola som vanligt i väntan på provsvar, om ingen annan instruktion ges. Personer med symtom ska stanna hemma i väntan på provsvar.

 

När kan barn och elever återgå till förskola, skola och gymnasium?

+

Följande gäller enligt Region Jämtland Härjedalen. När du kommer till sidan, klicka på rubriken ”När ska jag stanna hemma”.

Information på 1177 Vårdguiden om när och hur länge man ska stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vad gör personalen om sjuka barn kommer till förskola, skola eller fritidshem?

+

Personalen skickar hem alla barn som kommer dit sjuka, det sker efter kontakt med varje vårdnadshavare.


Vad gäller för barn eller elev som blir sjuk under dagen?

+

Förskolan eller skolan kontaktar vårdnadshavare som ansvarar för att barnet eller eleven hämtas så snart som möjligt.

 

Hur ska hämtning och lämning ske om vårdnadshavare har symtom på förkylning?

+

Kontakta förskolan och kom överens om hämtning och lämning utomhus. Se till att minimera fysiska kontakter och håll avstånd vid överlämning. Affischer om detta finns på alla förskolor.


Får mina barn vara på förskola om jag arbetar hemma?

+

Ja.


Vad gäller för 15-timmarsbarnen i förskolan?

+

De är välkomna till förskolan som vanligt. Om någon enhet behöver göra undantag från det meddelar vi berörda vårdnadshavare på lämpligt sätt.

 

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

+

Regler kring vård av barn finns på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan: Coronaviruset – det här gäller vid vablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Är det besöksrestriktioner i förskolor och skolor?

+

Ja. Vi hänvisar i första hand den som vill komma i kontakt att använda telefon eller mejl.

 

Vad händer med planerade aktiviteter och friluftsdagar?

+

Det är upp till varje enskild skolas eller förskolas rektor att bedöma läget i de enskilda fallen och besluta om exempelvis planerade resor eller aktiviteter ska genomföras.

 

Är öppna förskolan i Strömsund öppen som vanligt?

+

Nej, öppna förskolan vid Familjecentralen i Strömsund är stängd. Kommunens familjerättssekreterare arbetar som vanligt men inte baserad vid Familjecentralen utan inom individ- och familjeomsorgens lokaler.


Region Jämtland Härjedalen har fortsatt BVC/MVC öppet och följer regionens riktlinjer kring öppethållande och besök.


Hur kan jag tala med mitt barn om coronaviruset?

+

Många är oroliga över det som händer, och coronaviruset kan väcka många tankar och känslor hos barn. Hur kan man som vuxen prata med sitt barn? Organisationen Bris tipsar om att lyssna, ge saklig information och inte överföra sin egen oro.


Behöver du som vuxen stöd i hur du kan prata med ditt barn kan du kontakta Bris kuratorer varje vardag klockan 9–12:

  • Bris: 0771-50 50 50.

Bris tips kring hur du pratar med barn om coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bra telefon­nummer

113 13 – nationellt informa­tions­nummer.

För frågor som inte handlar om sjukdoms­symtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informa­tionen på nätet.


1177 – om du är sjuk. Personlig sjukvårds­rådgiv­ning via telefon. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om corona­viruset eller om myndig­heternas rekommen­da­tioner.

Dela bara bekräf­tad informa­tion

Det sprids väldigt mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte.


Du kan hjälp till att för­hindra ryktes­spridning och spekula­tioner genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.

Tänk på det här när du bedömer informationlänk till annan webbplats

Få vår digitala informa­tion uppläst

Känner du någon som behöver få vår digitala information uppläst? Tipsa att de ringer 0670-164 00!


Hjälp oss att sprida vår infor­mation!

Tänk på att det kan finnas de som har svårt att hitta information i digitala kanaler. Erbjud gärna omgivningen din hjälp.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: