Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna

Behov av barn­omsorg för dig med samhälls­viktigt arbete

Du som är vårdnadshavare till barn som går på förskola eller fritidshem i Strömsunds kommun behöver fråga din arbetsgivare om du jobbar med samhällsviktig verksamhet om du inte redan gjort det. Om du gör det har du vid eventuell stängning rätt till barnomsorg och ska anmäla ditt behov av plats till oss.

Med kort varsel kan kommunen behöva stänga förskolor och fritidshem.

Därför vill vi veta om du som vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet och behöver fortsatt barnomsorg vid en eventuell stängning. Det gäller även den som inte har kommunal barnomsorg idag.

Vem har rätt att få barnomsorg?

Om förskolor och fritidshem stängs är beslutet en åtgärd för att minska och för-dröja smittspridningen av covid-19. Det innebär att så få barn som möjligt ska vara i förskola eller fritidshem. Kommunen erbjuder då endast plats för barn upp till 13 år om

  • båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga arbeten och ingen närstående kan ta hand om barnet eller barnen
  • en ensam vårdnadshavare har samhällsviktigt arbete och ingen närstående som kan ta hand om barnet eller barnen
  • det finns extra behov av särskilt stöd.

Tänk på att

  • om ni vårdnadshavare är separerade och du har ett samhällsviktigt arbete kan ditt eller dina barn gå i förskola eller fritidshem de dagar som barnet eller barnen bor hos dig
  • om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet eller barnen.

Barn med behov av extra stöd

Barn som är i behov av särskilt stöd och omsorg, psykiskt, fysiskt eller socialt, har fortsatt rätt till skola och barnomsorg även vid nedstängning. Det är rektor som bedömer vilka barn som har det behovet.

Vad behöver jag som vårdnadshavare göra?

Du behöver tänka igenom ditt behov av omsorg vid en eventuell stängning.

  • Kontakta din arbetsgivare och be om att få besked om huruvida du arbetar med samhällsviktig verksamhet.
  • Om din arbetsgivare bedömer att du arbetar med samhällsviktig verksamhet ska du anmäla behov av barnomsorg via blanketten ”Anmälan om behov av barnomsorg av barn/elev vid samhällsviktigt arbete” om du inte kan ordna barnomsorg på annat sätt.
  • Om din arbetsgivare bedömer att du inte arbetar med samhällsviktig verksamhet behöver du inte göra någonting. Fortsätt följa kommunens löpande information.

Fyll i och lämna in blanketten

  • Har du redan idag kommunal barnomsorg lämnar du blanketten på den kommunala förskola eller fritidshem där du har ditt/dina barn.
  • Har du inte kommunal barnomsorg idag mejlar eller skickar du blanketten med brev till den kommunala förskola eller fritidshem som ligger närmast hemmet.

Blankett: Anmälan om behov av barnomsorg av barn/elev vid samhällsviktigt arbetePDF

Adress- och kontaktuppgifter till kommunala förskolor

Adress- och kontaktuppgifter till kommunala fritidshem

Om du behöver styrka ditt behov

Om kommunen begär det ska du kunna styrka ditt behov av barnomsorg med ett intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Blankett: Intyg för anställd om behov av omsorg för barn/elev då vårdnadshavare arbetar med samhällsviktigt arbetePDF

Vad gör kommunen?

Vi sammanställer behovet av barnomsorg och anpassar verksamheten. De vårdnadshavare som anmält behov får information om vart de ska lämna sina barn om det blir aktuellt med en stängning. Kommunen kommer inte att föra några listor över vårdnadshavare och yrken.

Har du frågor?

Ta kontakt med rektor för din förskola eller fritidshem.

Få vår digitala informa­tion uppläst

Känner du någon som behöver få vår digitala information uppläst? Tipsa att de ringer 0670-164 00!


Hjälp oss att sprida vår infor­mation!

Tänk på att det kan finnas de som har svårt att hitta information i digitala kanaler. Erbjud gärna omgivningen din hjälp.

Bra telefon­nummer

113 13 – nationellt informa­tions­nummer.

För frågor som inte handlar om sjukdoms­symtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informa­tionen på nätet.


1177 – om du är sjuk. Personlig sjukvårds­rådgiv­ning via telefon. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om corona­viruset eller om myndig­heternas rekommen­da­tioner.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: