På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Rekommendationer och riktlinjer inför Ramadan

Inför Ramadan som inleds i slutet av april har Myndigheten för stöd till trossamfund, i samverkan med de sju islamiska trossamfunden inom Islamiska samarbetsrådet, tagit fram rekommendationer och riktlinjer.

I år infaller Ramadan, den muslimska fastemånaden, i slutet av april och avslutas sista veckan i maj. Exakta datum skiljer sig dock åt mellan olika muslimska grupperingar vilket innebär att fastemånaden inleds 24 eller 25 april. Fastan avslutas med högtiden id al-fitr (kallas också bayram) som firas under tre dagar med start 24 eller 25 maj.

Myndighetens rekommendationer och riktlinjer inför Ramadan

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har tagit fram riktlinjer med anledning av covid-19 i samverkan med de sju islamiska trossamfunden inom Islamiska samarbetsrådet (ISR). Här följer en kort sammanfattning.

 • Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS)
  FIFS uppmanar sina medlemsföreningar att ställa in all verksamhet som innebär fysisk kontakt samt hålla moskéerna stängda till annat meddelas. Man rekommenderar föreningarna att istället fortsätta bedriva religiös verksamhet i form av föreläsningar, påminnelser och kurser via digitala plattformar.
 • Svenska islamiska samfundet (SIS)
  SIS rekomenderar sina medlemsförsamlingar att hålla bönelokalerna stängda och förlägga alla religiösa aktiviteter (såsom iftar, nattbön) till hemmet – och endast träffas inom familjen/hushållet.
 • Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS)
  ISS avråder sina medlemsförsamlingar att anordna gemensamma böner, kvällsprogram och gemensamma fastebrytningsceremonier (iftar). Vidare rekommenderar ISS medlemmar/deltagare i verksamhet att inte ta andra i hand och hålla minst två meters avstånd med andra i församlingen.
 • Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
  IKUS uppmanar samtliga församlingar att hålla bönelokalerna stängda tills vidare. Det kommer inte heller att hållas några nattböner i IKUS moskéer. Inför Ramadan har IKUS gett följande instruktioner till medlemmar: fastebrytningsmåltiden bör hållas inom den egna familjen – man bör inte bjuda vänner och släktingar.
 • Sveriges muslimska förbund (SMF)
  SMF uppmanar alla medlemsförsamlingar att hålla sina moskéer och bönelokaler stängda tills vidare.
 • Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS)
  IFBS uppmanar sina medlemsföreningar att ställa in alla sedvanliga aktiviteter under Ramadan (tarawih-bönen, iftar, eid-festen).
 • Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS)
  BIS uppmanar sina församlingar att ställa in samtliga aktiviteter, som innebär fysiska sammankomster, såsom fredagsbönen, dagliga böner, teravih böner, iftar samt barn- och vuxenundervisning. Vidare rekommenderar BIS att medlemmarna ska begränsa även sina övriga personliga träffar tills vidare.

Information från Myndigheten för stöd till trossamfund med anledning av Ramadan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trossamfundsledare talar om covid-19

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om covid-19, coronavirus.

Imam Mohamud Nasir (Islamiska förbundet i Malmö) informerar på somaliska

Pastor Isac Zekry (Equmeniakyrkan) talar på arabiska

Präst Tony Saliba (Syrisk-ortodoxa Ärkestiftet) talar på syriska

Imam Mohsen Hakimollahi (Islamiska shiasamfunden i Sverige) talar på arabiska

Imam Mohsen Hakimollahi (Islamiska shiasamfunden i Sverige) talar på persiska

Präst Asgedom Berhe (Eritreansk-ortodoxa kyrkan) talar på tigrinja

Präst Mihai Radu (Rumänska ortodoxa kyrkan) informerar på rumänska

Ambassadör Kanchana Patarchoke (i samarbete med Sveriges buddhistiska gemenskap) informerar på thailändska

Präst Dusan Rakovic (Serbisk-ortodoxa kyrkan) talar på serbiska

Imam Kenan Topcu (Islamiska kulturcenterunionen) talar på turkiska

Imam Khaled El Dib (Förenade islamiska föreningar i Sverige) talar på arabiska

Fakta

 • 113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring för frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • 1177 – Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Alla kommunens artiklar om covid-19

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 21 april 2020