På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Allmänna råd

Coronasmittan har samhällspridning och det finns risk för att smittas överallt där det finns människor. Mörkertalet är stort eftersom alla med symtom inte provtas. Därför är det oerhört viktigt att vi alla tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel. Undvik att resa i rusningstrafik.
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res bara om det är nödvändigt.

Vanliga frågor och svar

Vilka är symtomen på covid-19?

+

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka och kommer inte att veta att det är covid-19. Här är symtom som du kan få:

 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • värk i muskler och leder
 • feber
 • torrhosta
 • andningsbesvär.

Det kan börja med snuva och ont i halsen. Många får också feber, hosta, huvudvärk, och ont i leder och muskler. En del blir illamående och kan få diarré. Man kan känna sig mycket trött.


Symtomen kommer oftast omkring tre–fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.


Det är olika hur länge man känner sig sjuk. Det kan gå över efter några dagar, men ibland kan det ta flera veckor. Många har feber länge.


En del får svårare besvär. Besvären kan komma snabbt efter några dagar. Man känner sig sjukare och får jobbigt med andningen. Då har man fått lunginflammation.

Läs mer på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


När ska jag kontakta vården?

+

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.


Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.


Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

På 1177:s webbplats finns mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hur smittar viruset och hur kan jag skydda mig själv och andra?

+

Det är oerhört viktigt att vi alla nu hjälps åt och tar vårt ansvar för att hindra och fördröja smittspridning och därmed värna äldre och riskgrupper. Vi vill uppmana dig att tänka efter före både i jobbet och privat, i slutändan kan det handla om att rädda liv.

Hur smittar viruset?

Coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, smittar via droppar och sekret från luftvägarna, som sprids när någon hostar eller nyser. Det kallas droppsmitta. Viruset sprids också vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även lindriga symtom, och begränsa dina sociala kontakter.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Tänk över om din resa inom Sverige verkligen är nödvändig, det enligt Folkhälsomyndigheten nya allmänna råd. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Folkhälsomyndighetens nya, allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om hur du skyddar dig hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hur ska jag som äldre (över 70 år) tänka kring mina sociala kontakter?

+

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Folkhälsomyndighetens information till dig i riskgrupp eller över 70 årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vilka nya riskgrupper för covid-19 har identifierats av Socialstyrelsen?

+

Socialstyrelsen har identifierat vilka som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och som därmed kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot smitta av det nya coronaviruset.

 • Aktiv cancersjukdom
 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (BMI 40 och däröver)
 • Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS)
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19

Rapport från Socialstyrelsen om nya riskgrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vad innebär det att vi har en samhällsspridning i Sverige?

+

Uppdaterad 14 maj 2020

Det innebär att det pågår en smittspridning av covid-19 i Sverige där fallen är smittade i Sverige och inte kopplad till importerade fall. Risknivån höjdes den 10 mars till den högsta: mycket hög risk för samhällspridning i Sverige.

 

Allmän smittspridning innebär att det finns risk att smittas överallt där det finns människor.

 

Den 11 mars klassade WHO utbrottet som en pandemi. Sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar.

 

Finns det några bekräftade fall i Strömsunds kommun?

+

Regionen rapporterar när kommuner har fler fall än tio

Regionen rapporterar att alla kommuner i Jämtland har bekräftade fall, men redovisar kommunspecifika siffror först när en kommun har över tio bekräftade fall verifierade via provtagning.

Antal bekräftat smittade per kommun – siffror från Region Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bekräftade fall inom vård och omsorg, Strömsunds kommun

Måndag och torsdag redovisar kommunen antalet vårdtagare som har, eller har haft, bekräftad covid-19. Vi presenterar också uppgifter för de särskilda boendena.

Antal bekräftade fall inom vård och omsorg

Allmän smittspridning i hela länet

Coronasmittan har samhällspridning och det finns risk för att smittas överallt där det finns människor. Mörkertalet är stort eftersom alla med symtom inte provtas. Det innebär att det finns fler smittade än de som är verifierade via provtagning.

 

Därför är det oerhört viktigt att vi alla tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Antal bekräftat smittade i länet – siffror från regionen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antal bekräftat smittade i Sverige – siffror på Folhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vad gör jag om någon i min familj är smittad?

+

Om någon i din familj är smittad får ni förhållningsregler från smittskyddsläkare och Region Jämtland Härjedalen. Eventuellt beslut om karantän för övriga familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. I ett sådant fall kan du ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Försäkringskassan: Coronaviruset – det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Var kan jag hitta bekräftad information om covid-19?

+

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvariga myndigheternas information om covid-19 på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om covid-19 på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Åarjelsaemien

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh

Aellieh årroeh skïemtjh gietskene. Dellie datnem jïh mubpide vaarjelidh skïemtjedidh. Daesnie jienebh raerieh guktie maahtah suetiem heerredh.

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidhlänk till annan webbplats

Bra telefonnummer

113 13 – nationellt informationsnummer.

För frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.


1177 – om du är sjuk. Personlig sjukvårds­rådgiv­ning via telefon. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommen­da­tioner.

Dela endast bekräftad information

Det sprids väldigt mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte.


Du kan hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.

Tänk på det här när du bedömer informationlänk till annan webbplats

Få vår digitala information uppläst

Känner du någon som behöver få vår digitala information uppläst? Tipsa att de ringer 0670-164 00!

 

Hjälp oss att sprida vår information!

Tänk på att det kan finnas de som har svårt att hitta information i digitala kanaler. Erbjud gärna omgivningen din hjälp.

Fakta

Var informerar vi?

 • Kommunens webbplats.
 • Kommunens Facebooksida.
 • Affischer.
 • Utskick.
 • Annons i Strömsunds gratistidning.
 • Få digital information uppläst, ring 0670-164 00.

Mer om hur vi informerar

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 19 maj 2020