På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 31 mars 2020

Granskning: Detaljplan för Åsen 4:53 och 5:17

Ett förslag till detaljplan har upprättats den 6 juli 2017. Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hammerdals samhälle och begränsas av Genvägen, Åshamragatan och Åsgatan.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för småhusbe­byggelse inom planområdet med nio villatomter.


Planförslaget var utsänt för samråd mellan den 1 mars 2018 och 22 mars 2018. Inkomna yttranden har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse.


Detaljplanen sänds ut för granskning mellan den 26 mars och 16 april 2020. Planförslaget kan beställas genom brevutskick, digitalt med mejl eller laddas ner här på kommunens webbplats.

Lämna dina synpunkter senast 16 april

Synpunkter på förslaget får framföras skriftligen till senast den 16 april 2020 till
Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund
eller till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Granskningshandlingar

Fakta

Detaljplanen sänds ut för granskning mellan 26 mars och 16 april 2020.


Planförslaget finns att läsa:

  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 17 april 2020