På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 31 mars 2020

Granskning: Detaljplan för Tibasten 5

Den 14 mars 2019 beslutade miljö- och byggnämnden om ett positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheterna Tibasten 1, 2, 3 och 4. Ett förslag till detaljplan har upprättats den 20 oktober 2019. Planområdet ligger i den norra delen av Strömsunds samhälle och begränsas av Blomstervägen i norr, Tibaststigen i väster. Europaväg 45 har sin sträckning cirka
25 till 50 meter öster om planområdet.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till ändrad bebyggelse­struktur och rättning av befintlig plan. Samt genom förrättning sammanslå fyra fastigheter till en. Planförslaget innebär att viss prickmark tas bort.


Användningen ändras från Br (område för bostadsändamål, rad eller kedjehus) till Bf (område för bostadsändamål, friliggande hus). Byggrätten ändras från total byggyta 190 m²/byggnadsenhet (huvudbyggnad och komplements­byggnad), till total byggyta (BYA) 15 procent av fastighetsytan. Detaljplanen sändes ut för samråd mellan den 12 februari 2020 och den 4 mars
2020.


Planförslaget sänds nu ut för granskning mellan 30 mars till den 18 april
2020. Planförslaget kan beställas genom brevutskick, digitalt med mejl eller laddas ner här på kommunens webbplats.

Lämna dina synpunkter senast 18 april

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast den 18 april 2020 till:
Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund
eller till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Granskningshandlingar

Fakta

Detaljplanen sänds ut för granskning mellan 30 mars och 18 april 2020.


Planförslaget finns att läsa:

  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 19 april 2020