På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 30 mars 2020

Granskning: Detaljplan för Hammerdal 4:33

Ett förslag till detaljplan har upprättats den 11 juli 2018. Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hammerdals samhälle och begränsas av till Järnvägsgatan, Myrstigen och Hantverkargatan.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till ändrad bebyggelse­struktur inom planområdet. Planförslaget innebär att viss prickmark tas bort.


Användningen ändras från Br (område för bostadsändamål, rad eller kedjehus) till Bf (område för bostadsändamål, friliggande hus). Område korsmark införs, för att kunna uppföra garage/carport. Detaljplanen sändes ut för samråd mellan den 10 februari 2020 och den 2 mars 2020.


Förslaget sänds nu ut för granskning mellan 27 mars och den 17 april 2020. Planförslaget kan beställas genom brevutskick, digitalt med mejl eller laddas ner här på kommunens webbplats.

Lämna dina synpunkter senast 17 april

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast den 17 april 2020 till:
Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund
eller till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Granskingshandlingar

Fakta

Detaljplanen sänds ut för granskning mellan 27 mars och 17 april 2020.


Planförslaget finns att läsa:

  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 18 april 2020