På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Frågor och svar om covid-19

Här finns vanliga frågor och svar om hur coronaviruset covid-19 påverkar Strömsunds kommuns verksamheter.

Utgångspunkten för de ställningstaganden som varje verksamhet gör är de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och andra expertmyndigheter ger.

Vad gäller för besök i kommunala verksamheter?

+

Kommunen har infört besöksrestriktioner i sina verksamheter. Vi hänvisar i första hand den som vill komma i kontakt med oss att använda telefon eller mejl.

Kontaktuppgifter till kommunen


Hur gör kommunen med tjänsteresor, möten, studiebesök
och utbildningar?

+

Uppdaterad 8 oktober 2020

Vi undviker tjänsteresor om de inte är absolut nödvändiga. Vi ersätter om möjligt resan med ett digitalt möte, eller skjuter fram om det går.

 

Vid planerade möten med externa besökare väljer vi digitala mötesformer framför fysiska möten, avbokar eller skjuter fram möten som inte är absolut nödvändiga. Om möten måste genomföras tänker vi extra på hygien och fysisk distansering.

Externa besök och studiebesök ersätts med digitala möten så länge det pågår en allmän smittspridning,


Vi ser över alla planerade utbildningar. Några ställer vi in eller kör via digitala mötesformer, andra skjuter vi fram.


Vilken information om smittade går kommunen ut med?

+

Om det finns bekräftad smitta inom våra kommunala verksamheter går vi ut med övergripande information. Vår inriktning är att vara så öppna som sekretessen tillåter.

Information om bekräftad smitta och sekretess i kommunens verksamheterlänk till annan webbplats

Information om antal bekräftade fall inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter


Förskola och skola

När ska mitt barn stanna hemma?

+

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att symtomfria barn kan gå på förskolan och att symtomfria elever ska gå i grundskolan. Det gäller oavsett om det finns personer med symtom i hemmet.


För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom (även milda) som:

 • Halsont
 • Snuva
 • Illamående och huvudvärk
 • Feber
 • Hosta
 • Svårigheter att andas
 • Muskel- och ledvärk
 • Kräkningar, diarré

Barn och elever med sådana symtom, även lindriga, ska vara hemma. Sjukanmälan sker som vanligt.


Kan barnet återgå till förskola trots rinnsnuva och torrhosta?

+

Uppdaterad 13 maj 2020

Med stöd i Folkhälsomyndighetens och vår lokala Smittskyddsenhets riktlinjer gäller följande för barn i förskoleverksamhet:

 • Barn kan återgå till förskoleverksamhet trots kvarstående rinnsnuva/kondenssnuva eller torrhosta. Det under förutsättning att de är feberfria och att allmäntillståndet är opåverkat, det vill säga att barnet är piggt! Barnet ska också ha varit hemma från förskolan i minst sju dagar.


Vad gör personalen om sjuka barn kommer till förskola, skola eller fritidshem?

+

Personal i förskolor, skolor och fritidshem ska skicka hem alla barn som kommer dit sjuka, det sker efter kontakt med varje vårdnadshavare.


Vad gäller för barn eller elev som blir sjuk under dagen?

+

Förskolan eller skolan kontaktar vårdnadshavare som ansvarar för att barnet eller eleven hämtas så snart som möjligt.

 

Hur ska hämtning och lämning ske om vårdnadshavare har symtom på förkylning?

+

Kontakta förskolan och kom överens om hämtning och lämning utomhus. Se till att minimera fysiska kontakter och håll avstånd vid överlämning. Affischer om detta finns på alla förskolor.


Får mina barn vara på förskola om jag arbetar hemma?

+

Ja.


Vad gäller för 15-timmarsbarnen i förskolan?

+

De är välkomna till förskolan som vanligt. Om någon enhet behöver göra undantag från det meddelar vi berörda vårdnadshavare på lämpligt sätt.

 

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

+

Regler kring vård av barn finns på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan: Coronaviruset – det här gäller vid vablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Är det besöksrestriktioner i förskolor och skolor?

+

Ja. Vi hänvisar i första hand den som vill komma i kontakt att använda telefon eller mejl.

 

Vad händer med planerade aktiviteter och friluftsdagar?

+

Det är upp till varje enskild skolas eller förskolas rektor att bedöma läget i de enskilda fallen och besluta om exempelvis planerade resor eller aktiviteter ska genomföras.

 

Vad händer med grundskolans praoveckor?

+

Under rådande pandemi har barn-, kultur och utbildningsförvaltningen beslutat att ställa in och ställa om all prao i grundskolorna i Strömsunds kommun under höstterminen 2020. Ett beslut kommunen delar med de flesta kommuner i Sverige.


Istället för prao kommer eleverna få två dagars genomgång rörande olika yrken. Övriga dagar under ”praoveckan” rullar undervisningen på enligt ordinarie schema.


Är öppna förskolan i Strömsund öppen som vanligt?

+

Nej, öppna förskolan vid Familjecentralen i Strömsund är stängd. Kommunens familjerättssekreterare arbetar som vanligt men inte baserad vid Familjecentralen utan inom individ- och familjeomsorgens lokaler.


Region Jämtland Härjedalen har fortsatt BVC/MVC öppet och följer regionens riktlinjer kring öppethållande och besök.


Hur kan jag tala med mitt barn om coronaviruset?

+

Många är just nu oroliga över det som händer, och coronaviruset kan väcka många tankar och känslor hos barn. Hur kan man som vuxen prata med sitt barn? Organisationen Bris tipsar om att lyssna, ge saklig information och inte överföra sin egen oro.


Behöver du som vuxen stöd i hur du kan prata med ditt barn kan du kontakta Bris kuratorer varje vardag klockan 9–12:

 • Bris: 0771-50 50 50.

Bris tips kring hur du pratar med barn om coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Omsorg och hjälp

Vad gäller för besök på äldreboenden?

+

Lokala besöksrutiner på äldreboenden

Uppdaterad 8 oktober 2020

Den 1 oktober hävdes det nationella besöksförbudet på äldreboenden. Det är ersatt med lokala besöksrutiner. Det är fortfarande mycket viktigt med fortsatt försiktighet eftersom pandemin inte är över. Alla besök måste bokas i förväg. Ring boendets enhetschef senast närmaste vardagen innan besök.


Observera att besöksrutinerna kan komma att ändras med kort varsel, bland annat vid lokala utbrott av covid -19.


Besöksplatser – möjlighet till möten utomhus

Uppdaterad 17 september 2020

Det finns besöksplatser i utemiljön vid varje boende för att vårdtagare och anhöriga ska få stöd i att kunna mötas ”på riktigt” men fortfarande hålla de rekommendationer som finns om avstånd.


Alla utomhusbesök måste bokas i förväg, kontakta enhetschef för boendet. Enhetscheferna kan du nå måndag till fredag.


Kan jag i riskgrupp få hjälp med hemleverans av varor?

+

Du som bor i Strömsunds kommun, tillhör en riskgrupp och därför inte själv kan åka till affären kan få hjälp att få dagligvaror hemlevererade till din bostad. Här finns kontaktuppgifter till butiker och Strömsunds pastorat, som kan hjälpa dig.

Information om möjlighet till hemleverans av varor


Hur fungerar anhörigavlastningen på korttidsplatser under pandemin?

+

På grund av den pågående pandemin är vi extra noga med att personal ska sjukskriva sig redan vid lättare förkylningssymtom. Det här gör vi för att fördröja risken att föra smitta vidare till vårdtagare.


Om många i personalen är sjuka kan vi bli tvungna att begränsa möjligheten till avlastning
Om vi kommer till en situation där personalbemanningen minskar kraftigt så kommer vi att begränsa möjligheten till anhörigavlastning för att kunna ha tillräcklig bemanning till andra dagliga insatser.


Det kan innebära att du kanske får färre avlastningsdygn än planerat, du kanske inte kan få de dagar du önskat och i vissa fall kanske vi måste skjuta fram den planerade avlastningsperioden.


Har du några frågor?
Ring 0670-167 04


Hur fungerar hemtjänsten under pandemin?

+

På grund av den pågående pandemin är vi extra noga med att personal ska sjukskriva sig redan vid lättare förkylningssymtom. Det här gör vi för att fördröja risken att föra smitta vidare till vårdtagare.


Vi prioriterar mediciner, mat och grundläggande vård
Så långt det är möjligt kommer vård- och socialförvaltningen att planera för att kunna ge alla insatser som är beviljade. Men om vi kommer till en situation där många i personalen är sjuka så kommer vi att behöva prioritera. Vi kommer då att utföra de mest nödvändiga insatserna. Det innebär medicinering, mat och grundläggande omvårdnad.


Vårdtagare kan få besök av ny personal
Om vi behöver kommer vi att kalla in personal från andra verksamheter. Det kan innebära att den med hemtjänst kan få besök av nya personer. All personal kommer att bära en väl synlig namnskylt med Strömsunds kommunvapen. Alla kan därför känna sig trygga med att det är behörig personal som kommer och hjälper till.


Har du några frågor?

Ring 0670-167 04


Vad gäller för besök på närvårdsavdelningen, Näva, i Strömsund?

+

Region Jämtland Härjedalen har infört besöksförbud för vårdinrättningar vilket omfattar närvårdsavdelningen i Strömsund.

Information om Region Jämtland Härjedalens besöksrestriktionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vad gäller för besök på boende för personer med funktionsnedsättning?

+

Kommunen har infört besöksrestriktioner. Vi kan göra undantag för besök till personer som vårdas i livets slut. Kontakta då enhetschef för boendet före ditt besök.

 

Hur fungerar måltidsservicen under pandemin?

+

På grund av den pågående pandemin genomför vi från och med vecka 15 förändringar för att skydda personer med måltidsservice när vi levererar matlådor.


Leveransen fortsätter

Vår leverans av matlådor fortsätter som vanligt två gånger i veckan. Den enda skillnaden är att vi som levererar inte längre kommer att gå in i din bostad.


Vad ska du göra?

Vi vill att du ska ställa ut en kylbox eller liknande vid din entrédörr, där vi kan lämna matlådorna. Vi ringer på vid leverans för att du ska uppmärksamma att maten har kommit.


Har du några frågor?

Ring 0670-164 23

 

Hur fungerar färdtjänsten under pandemin?

+

Från och med måndag 30 mars har Strömsunds kommun beslutat att ingen samåkning ska ske vid färdtjänstresor. Det innebär att varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet som man i vanliga fall kan få dela med fler resenärer. Den som ringer och bokar en färdtjänstresa får information om förändringen i samband med bokningen.


Känner du symtom på förkylning, även lindriga, ska du inte resa med färdtjänst utan stanna hemma och begränsa dina sociala kontakter.

 

Hur fungerar sjukresorna under pandemin?

+

Det är Region Jämtland Härjedalen som ansvarar för sjukresor för dig som behöver resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Regionen har nu infört särskilda rutiner.

Information på 1177 Vårdguiden om sjukresorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Näringsliv och arbete

Vilken hjälp kan jag som företagare få?

+

För att underlätta för dig som företagare har vi samlat tips och information kopplat till coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Frågor och svar till dig som företagareöppnas i nytt fönster


Vilka regler gäller för företag som serverar mat och dryck?

+

Uppdaterad 30 juni 2020

Från 1 juli 2020 gäller den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen innebär att du som är ansvarig för ett serveringsställe har ansvar för att förhindra smittspridning i din verksamhet.

De nya reglerna finns på sidan Företagareöppnas i nytt fönster


Jag jobbar i Norge, kan jag åka över gränsen?

+

Jag är same och har mina renar i Norge, kan jag åka över gränsen?

+

Rennäringen omfattas inte av inreseförbudet till Norge, utan verksamheten ska kunna fortsätta som normalt.


Uppleva och göra

Vad gäller för föreningar och utövare i kommunala idrottshallar och simhallar?

+

Från och med 5 oktober är kommunala idrottshallar öppna som vanligt och simhallarna öppnar för föreningsverksamhet, men inte för allmänt bad. Alla som vistas i lokalerna ska följa råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kommunen och eventuella specialidrottsförbund.

Till sidan: Till dig som använder kommunala lokaler, idrottshallar och simhallar


Vad gäller för sammankomster och tillställningar?

+

Uppdaterad 8 oktober 2020

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

Mer information om förbudet på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undvik större sociala sammanhang

Generellt gäller att du bör undvika större sociala sammanhang där flera personer träffas såsom fester, bröllop, begravningar och andra tillställningar.


Folkhälsomyndigheten publicerade den 1 april föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa innebär bland annat att var och en av oss har ett personligt ansvar att medverka till att förhindra smittspridning.

Föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bra telefon­nummer

113 13 – nationellt informa­tions­nummer.

För frågor som inte handlar om sjukdoms­symtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informa­tionen på nätet.


1177 – om du är sjuk. Personlig sjukvårds­rådgiv­ning via telefon. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om corona­viruset eller om myndig­heternas rekommen­da­tioner.

Få vår digitala informa­tion uppläst

Känner du någon som behöver få vår digitala information uppläst? Tipsa att de ringer 0670-164 00!


Hjälp oss att sprida vår infor­mation!

Tänk på att det kan finnas de som har svårt att hitta information i digitala kanaler. Erbjud gärna omgivningen din hjälp.

Fakta

Var informerar vi?

 • Kommu­nens webb­plats.
 • Kommu­nens Facebook­sida.
 • Affischer.
 • Utskick.
 • Annons i Ström­sunds gratis­tidning.
 • Få digital informa­tion uppläst, ring 0670-164 00.

Mer om hur vi informerar

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 8 oktober 2020