På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Frågor och svar om covid-19

Här finns vanliga frågor och svar om hur coronaviruset covid-19, hur det påverkar Strömsunds kommuns verksamheter samt vilka åtgärder vi vidtar för att fördröja smitta.

Utgångspunkten för de ställningstaganden som varje verksamhet gör är de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och andra expertmyndigheter ger. Vi uppdaterar sidan löpande.

Om covid-19, coronavirus

Vilka är symtomen på covid-19?

+

Uppdaterad 10 juni 2020

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. En del blir allvarligt sjuka, men de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka och kommer inte att veta att det är covid-19.

 

Du kan ha ett eller flera av följande symtom:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder.


En del får magknip och diarré. Några får hudutslag som kan se väldigt olika ut. Det är vanligt att inte känna lukter och smaker. Många känner sig mycket trötta.

 

Symtomen kommer oftast omkring tre till fem dagar om du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

 

Infektionen kan gå över efter några dagar. Ibland tar det längre tid. Även om infektionen har gått över kan det ta lång tid innan du känner dig helt återställd. Det kan ta flera veckor, ibland månader.

 

En del kan bli sjukare efter någon vecka

En del kan bli plötsligt sämre efter någon vecka. De känner sig sjukare och får jobbigt med andningen, blir andfådda, eller känner sig svaga eller förvirrade.


Läs mer på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


När ska jag kontakta vården?

+

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.


Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.


Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

På 1177:s webbplats finns mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hur smittar viruset och hur kan jag skydda mig själv och andra?

+

Uppdaterad 17 juni 2020

Coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, smittar via droppar och sekret från luftvägarna, som sprids när någon hostar eller nyser. Det kallas droppsmitta. Viruset sprids också vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.


Alla har ett personligt ansvar

Vi har alla ett personligt ansvar och en skyldighet att göra vad vi kan för att förhindra smittspridningen av covid-19.


Det här kan du göra:

 • var noggran med din handhygien och tvätta ofta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • håll avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som exempelvis butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum
 • om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt
 • undvik att resa med sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats
 • håll avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel
 • avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
 • håll avstånd på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler.

Folkhälsomyndigheten: Skydda dig själv och andra från smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hur ska jag som äldre (över 70 år) tänka kring mina fysiska kontakter?

+

Uppdaterad 10 juni 2020

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Folkhälsomyndighetens information till dig i riskgrupp eller över 70 årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens tips kring hur du kan träffa nära och kära i coronatiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vilka är riskgrupperna för allvarlig sjukdom?

+

Uppdaterad 10 juni 2020

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

 

På Folkhälsomyndigheten finns information om riskgrupper. De uppdaterar sin information löpande i takt med att ny kunskap om sjukdomen tillkommer.

Folkhälsomyndighetens information om och till riskgrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vad innebär det att vi har en samhällsspridning i Sverige?

+

Uppdaterad 14 maj 2020

Det innebär att det pågår en smittspridning av covid-19 i Sverige där fallen är smittade i Sverige och inte kopplad till importerade fall. Risknivån höjdes den 10 mars till den högsta: mycket hög risk för samhällspridning i Sverige.

 

Allmän smittspridning innebär att det finns risk att smittas överallt där det finns människor.

 

Den 11 mars klassade WHO utbrottet som en pandemi. Sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar.

 

Hur många bekräftade fall finns det i Strömsunds kommun?

+

Regionen rapporterar fall i respektive kommun

Regionen rapporterar antalet bekräftade fall via provtagning i respektive kommun.

Antal bekräftat smittade per kommun – siffror från Region Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bekräftade fall inom vård och omsorg, Strömsunds kommun

Måndag och torsdag redovisar kommunen antalet vårdtagare som har, eller har haft, bekräftad covid-19. Vi presenterar också uppgifter för de särskilda boendena.

Antal bekräftade fall inom vård och omsorg

Allmän smittspridning i hela länet

Coronasmittan har samhällspridning och det finns risk för att smittas överallt där det finns människor. Mörkertalet är stort eftersom alla med symtom inte provtas. Det innebär att det finns fler smittade än de som är verifierade via provtagning.


Därför är det oerhört viktigt att vi alla tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Antal bekräftat smittade i länet – siffror från regionen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antal bekräftat smittade i Sverige – siffror på Folhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vad gör jag om någon i min familj är smittad?

+

Om någon i din familj är smittad får ni förhållningsregler från smittskyddsläkare och Region Jämtland Härjedalen. Eventuellt beslut om karantän för övriga familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. I ett sådant fall kan du ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Försäkringskassan: Coronaviruset – det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Var kan jag hitta bekräftad information om covid-19?

+

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvariga myndigheters information om covid-19 på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om covid-19 på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Allmänt

Vad innebär det att kommun arbetar i stabsläge?

+

Sedan vecka 13 arbetar Strömsunds kommun i stabsläge. Det innebär att kommunen ytterligare förstärker sin beredskap med anledning av covid-19, coronavirus. De åtgärder kommunen beslutar om syftar till att fördröja smittspridning och mildra oro.


I staben ingår ett antal nyckelfunktioner som fått till uppgift att arbeta med hanteringen av pandemin. Staben samlas varje vecka för att utvärdera lägesbild, information och ta fram underlag för beslut i krisledningsgruppen. Stabschef är Anders Bergman, chef för miljö- och byggavdelningen.


– Vi har följt utvecklingen noga ända sedan utbrottet tog fart i Kina. För att förstärka vår hantering och skapa en tydligare styrning har kommunen nu gått upp i stabsläge. Det innebär att vi samordnar och stärker vår beredskap för att snabbt kunna agera om det skulle behövas, säger Anneli Svensson, kommundirektör.


Koncernledningen arbetar med att planera för personalförsörjning och säkerställa samhällsviktiga funktioner vid ett större utbrott med hög sjukfrånvaro.


Fortsätter de kommunala nämnderna som vanligt?

+

Varje nämndsordförande ska överväga om det är nödvändigt att hålla alla möten, eller om de kan hållas digitalt.

 

Vad gäller för besök i kommunreceptionen?

+

Kommunen har infört besöksrestriktioner för kommunreceptionen. Vi hänvisar i första hand den som vill komma i kontakt att använda telefon eller mejl.

Kontaktuppgifter till kommunen


Vilken information om smittade går kommunen ut med?

+

Om det finns bekräftad smitta inom våra kommunala verksamheter går vi ut med övergripande information. Vår inriktning är att vara så öppna som sekretessen tillåter.

Information om bekräftad smitta och sekretess i kommunens verksamheterlänk till annan webbplats

Information om antal bekräftade fall inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter


Hur länge gäller de åtgärder och restriktioner kommunen beslutar om?

+

De beslut om åtgärder och restriktioner som Strömsunds kommun tagit med anledning av pandemin omvärderas varje vecka av krisledningsgruppen. Kommunen meddelar när åtgärder och restriktioner kan hävas.

 

Hur gör kommunen med tjänsteresor, möten, studiebesök
och utbildningar?

+

Uppdaterad 2 juli 2020

Tjänsteresor inrikes är tillåtna enligt Folkhälsomyndighetens råd från 13 juni om den inte kan undvikas och ersättas av digitalt möte.

 

Vid planerade möten med externa besökare väljer vi digitala mötesformer framför fysiska möten, avbokar eller skjuter fram möten som inte är absolut nödvändiga. Om möten måste genomföras tänker vi extra på hygien och fysisk distansering.

Externa besök och studiebesök ersätts med digitala möten så länge det pågår en allmän smittspridning,


Vi ser över alla planerade utbildningar. Några ställer vi in eller kör via digitala mötesformer, andra skjuter vi fram.


Barn, ungdom och utbildning

Kommer förskolor och skolor att stänga?

+

De är fortsatt öppna, kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Vi följer den nationella och regionala händelseutvecklingen noga och är beredda på att situationen snabbt kan ändras. Kommunen förbereder därför för att vid behov kunna stänga förskolor och grundskolor och istället erbjuda undervisningen på annat sätt.


Hur förbereder sig skolorna för en eventuell stängning?

+

Alla elever och lärare har tränat på fjärrundervisning (digital undervisning i realtid) fast i klassrummet och har gått igenom sina digitala verktyg, till exempel Google classroom. Lärarna har börjat titta på lektionsplanering och lämpliga uppgifter. Varje skola sammanställer vilka digitala verktyg och lärplattformar som finns tillgängliga som hjälp i undervisningen.

 

Förvaltningen ser över bemanningen för att säkerställa att det så länge som möjligt finns personal även vid större sjukfrånvaro.

 

Hur kommer undervisningen att fungera om skolorna stänger?

+

Detta är något varje skola arbetar med att se över, även om vi inte vet något om hur ett eventuellt nationellt beslut kan komma att se ut.


Vi planerar för att undervisning i årskurs 4–9 sker som fjärrundervisning (undervisning i realtid). För årskurs 1–3 blir det lokala lösningar och varje skola kommer att informera om upplägget om och när det i så fall blir aktuellt.


Vid en stängning, vad gäller för elever med särskilda behov?
Rektor tar beslut om vilka barn med särskilda behov som måste fortsätta ha sin undervisning i skolans lokaler. Berörda familjer får information om det vid eventuell stängning.


Är det besöksrestriktioner i förskolor och skolor?

+

Ja. Vi hänvisar i första hand den som vill komma i kontakt att använda telefon eller mejl.

 

Vad är samhällsviktig verksamhet, och om jag jobbar med det har mina barn rätt att gå i förskola och på fritidshem?

+

Det är respektive arbetsgivare som bedömer om du tillhör anställda inom de samhällsviktiga verksamheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver i sina allmänna råd.

Mer information om samhällsviktiga tjänster hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eftersom en eventuell stängning har till syfte att minska smittspridning ska så få barn som möjligt vara i förskola eller på fritidshem. Plats erbjuds endast till barn upp till 13 år där

 • båda vårdnadshavarna har samhällsviktig tjänst och ingen närstående kan ta hand om barnet eller barnen
 • en ensam vårdnadshavare har samhällsviktig tjänst och ingen närstående som kan ta hand om barnet eller barnen
 • det finns extra behov av särskilt stöd.

Till sidan Behov av barnomsorg för dig med samhällsviktigt arbete


När ska mitt barn stanna hemma?

+

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att symtomfria barn kan gå på förskolan och att symtomfria elever ska gå i grundskolan. Det gäller oavsett om det finns personer med symtom i hemmet.


För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom (även milda) som:

 • Feber
 • Snuva
 • Halsont
 • Muskel- och ledvärk
 • Kräkningar, diarré

Barn och elever med sådana symtom, även lindriga, ska vara hemma. Sjukanmälan sker som vanligt.

 

Kan barnet återgå till förskola trots rinnsnuva och torrhosta?

+

Uppdaterad 13 maj 2020

Med stöd i Folkhälsomyndighetens och vår lokala Smittskyddsenhets riktlinjer gäller följande för barn i förskoleverksamhet:

 • Barn kan återgå till förskoleverksamhet trots kvarstående rinnsnuva/kondenssnuva eller torrhosta. Det under förutsättning att de är feberfria och att allmäntillståndet är opåverkat, det vill säga att barnet är piggt! Barnet ska också ha varit hemma från förskolan i minst sju dagar.


Vad gör personalen om sjuka barn kommer till förskola, skola eller fritidshem?

+

Personal i förskolor, skolor och fritidshem ska skicka hem alla barn som kommer dit sjuka, det sker via kontakt med varje förälder eller vårdnadshavare.

 

Vad gäller för barn eller elev som blir sjuk under dagen?

+

Förskolan eller skolan kontaktar vårdnadshavare som ansvarar för att barnet eller eleven hämtas så snart som möjligt.

 

Hur ska hämtning och lämning ske om vårdnadshavare har symtom på förkylning?

+

Kontakta förskolan och kom överens om hämtning och lämning utomhus. Se till att minimera sociala kontakter och håll avstånd vid överlämning. Affischer om detta finns på alla förskolor.

 

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

+

Regler kring vård av barn finns på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan: Coronaviruset – det här gäller vid vablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vad händer med planerade aktiviteter och friluftsdagar?

+

Det är upp till varje enskild skolas eller förskolas rektor att bedöma läget i de enskilda fallen och besluta om exempelvis planerade resor eller aktiviteter ska genomföras.

 

Är öppna förskolan i Strömsund öppen som vanligt?

+

Nej, öppna förskolan vid Familjecentralen i Strömsund är stängd. Kommunens familjerättssekreterare arbetar som vanligt men inte baserad vid Familjecentralen utan inom individ- och familjeomsorgens lokaler.


Region Jämtland Härjedalen har fortsatt BVC/MVC öppet och följer regionens riktlinjer kring öppethållande och besök.


Vad gäller för 15-timmarsbarnen i förskolan?

+

De är välkomna till förskolan som vanligt. Om någon enhet behöver göra undantag från det meddelar vi berörda vårdnadshavare på lämpligt sätt.

 

Får mina barn vara på förskola om jag arbetar hemma?

+

Ja.


Vad gäller för Hjalmar Strömerskolans gymnasieutbildningar, vuxenutbildningen och vindkraftsteknikerutbildningen inom Yrkeshögskolan?

+

Uppdaterad 10 juni 2020

Mellan 18 mars och 15 juni skedde dessa utbildningar på distans. Skolan återkommer med mer information om vad som gäller inför höstterminen.

Information om Hjalmar Strömerskolans distansundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Distansundervisningen gäller vårterminen ut

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller vårterminen ut men tas bort den 15 juni. När utbildningarna öppnar igen är det fortsatt viktigt att fortsätta följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning.


Hur kan jag tala med mitt barn om coronaviruset?

+

Många är just nu oroliga över det som händer, och coronaviruset kan väcka många tankar och känslor hos barn. Hur kan man som vuxen prata med sitt barn? Organisationen Bris tipsar om att lyssna, ge saklig information och inte överföra sin egen oro.


Behöver du som vuxen stöd i hur du kan prata med ditt barn kan du kontakta Bris kuratorer varje vardag klockan 9–12:

 • Bris: 0771-50 50 50.

Bris tips kring hur du pratar med barn om coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vård och omsorg

Kan jag i riskgrupp få hjälp med hemleverans av varor?

+

Du som bor i Strömsunds kommun, tillhör en riskgrupp och därför inte själv kan åka till affären kan få hjälp att få dagligvaror hemlevererade till din bostad. Här finns kontaktuppgifter till butiker och Strömsunds pastorat, som kan hjälpa dig.

Information om möjlighet till hemleverans av varor


Vad gäller för besök på äldreboenden?

+

Uppdaterad 16 juni 2020

Regeringen har beslutat att förlänga besöksförbudet på äldreboenden, det gäller nu till och med 31 augusti 2020.

 

Vi kan göra undantag för besök till personer som vårdas i livets slut. Kontakta då enhetschef för boendet före ditt besök.


Besöksplatser – möjlighet till möten utomhus

Uppdaterad 27 maj

Nu gör vi i ordning besöksplatser i utemiljön vid varje boende. Det gör vi för att vårdtagare och anhöriga ska få stöd i att kunna mötas ”på riktigt” men fortfarande hålla de rekommendationer som finns om avstånd. Observera att möjligheten att mötas utomhus inte innebär ett generellt undantag från besöksförbudet.


Alla utomhusbesök måste bokas i förväg, kontakta enhetschef för boendet. Enhetscheferna kan du nå måndag till fredag.


Hur fungerar anhörigavlastningen på korttidsplatser under pandemin?

+

På grund av den pågående pandemin är vi extra noga med att personal ska sjukskriva sig redan vid lättare förkylningssymptom. Det här gör vi för att fördröja risken att föra smitta vidare till vårdtagare.


Om många i personalen är sjuka kan vi bli tvungna att begränsa möjligheten till avlastning
Om vi kommer till en situation där personalbemanningen minskar kraftigt så kommer vi att begränsa möjligheten till anhörigavlastning för att kunna ha tillräcklig bemanning till andra dagliga insatser.


Det kan innebära att du kanske får färre avlastningsdygn än planerat, du kanske inte kan få de dagar du önskat och i vissa fall kanske vi måste skjuta fram den planerade avlastningsperioden.


Har du några frågor?
Ring 0670-167 04

 

Hur fungerar hemtjänsten under pandemin?

+

På grund av den pågående pandemin är vi extra noga med att personal ska sjukskriva sig redan vid lättare förkylningssymptom. Det här gör vi för att fördröja risken att föra smitta vidare till vårdtagare.


Vi prioriterar mediciner, mat och grundläggande vård
Så långt det är möjligt kommer vård- och socialförvaltningen att planera för att kunna ge alla insatser som är beviljade. Men om vi kommer till en situation där många i personalen är sjuka så kommer vi att behöva prioritera. Vi kommer då att utföra de mest nödvändiga insatserna. Det innebär medicinering, mat och grundläggande omvårdnad.


Vårdtagare kan få besök av ny personal
Om vi behöver kommer vi att kalla in personal från andra verksamheter. Det kan innebära att den med hemtjänst kan få besök av nya personer. All personal kommer att bära en väl synlig namnskylt med Strömsunds kommunvapen. Alla kan därför känna sig trygga med att det är behörig personal som kommer och hjälper till.


Har du några frågor?

Ring 0670-167 04

 

Vad gäller för besök på närvårdsavdelningen, Näva, i Strömsund?

+

Region Jämtland Härjedalen har infört besöksförbud för vårdinrättningar vilket lokalt omfattar närvårdsavdelningen i Strömsund.


Hur fungerar måltidsservicen under pandemin?

+

På grund av den pågående pandemin genomför vi från och med vecka 15 förändringar för att skydda personer med måltidsservice när vi levererar matlådor.


Leveransen fortsätter

Vår leverans av matlådor fortsätter som vanligt två gånger i veckan. Den enda skillnaden är att vi som levererar inte längre kommer att gå in i din bostad.


Vad ska du göra?

Vi vill att du ska ställa ut en kylbox eller liknande vid din entrédörr, där vi kan lämna matlådorna. Vi ringer på vid leverans för att du ska uppmärksamma att maten har kommit.


Har du några frågor?

Ring 0670-164 23

 

Hur fungerar färdtjänsten under pandemin?

+

Från och med måndag 30 mars har Strömsunds kommun beslutat att ingen samåkning ska ske vid färdtjänstresor. Det innebär att varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet som man i vanliga fall kan få dela med fler resenärer. Den som ringer och bokar en färdtjänstresa får information om förändringen i samband med bokningen.


Känner du symtom på förkylning, även lindriga, ska du inte resa med färdtjänst utan stanna hemma och begränsa dina sociala kontakter.

 

Hur fungerar sjukresorna under pandemin?

+

Det är Region Jämtland Härjedalen som ansvarar för sjukresor för dig som behöver resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Regionen har nu infört särskilda rutiner.

Information på 1177 Vårdguiden om sjukresorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Jag känner mig orolig eller nedstämd, vart kan jag vända mig?

+

Röda Korset har startat en stödtelefon som är öppen för alla som känner oro eller ensamhet och behöver någon att prata med.

Mer information om Röda Korsets stödtelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vad gäller för besök på boende för personer med funktionsnedsättning?

+

Kommunen har infört besöksrestriktioner. Vi kan göra undantag för besök till personer som vårdas i livets slut. Kontakta då enhetschef för boendet före ditt besök.

 

Vad gäller för besök på Familjerådgivningens filial i Strömsund?

+

Familjerådgivningens filial i Strömsund öppnar igen från och med vecka 26 med reservation för semesterstängda veckor.


När det bedöms lämpligt kan familjerådgivning erbjudas via telefon. Möjligheterna att erbjuda familjerådgivning genom möten via videolänk undersöks för närvarande och kan komma att erbjudas.


Familjerådgivningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Besök oss inte om du har förkylningssyntom, gäller även lindriga.


Näringsliv och arbete

Vilken hjälp kan jag som företagare få?

+

För att underlätta för dig som företagare har vi samlat tips och information kopplat till coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Frågor och svar till dig som företagareöppnas i nytt fönster


Vilka nya regler gäller för företag som serverar mat och dryck?

+

Uppdaterad 30 juni 2020

Från 1 juli 2020 gäller den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen innebär att du som är ansvarig för ett serveringsställe har ansvar för att förhindra smittspridning i din verksamhet.

De nya reglerna finns på sidan Företagareöppnas i nytt fönster


Jag jobbar i Norge, kan jag åka över gränsen?

+

Uppdaterad 4 juni 2020

Du kan åka över gränsen för att arbeta på norska sidan.


Norge har delvis stängt sina gränser. Undantag gäller för svenska medborgare som är bosatta eller arbetar i Norge. Vid överfart måste du kunna visa upp arbetsintyg.

Frågor och svar på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Jag är same och har mina renar i Norge, kan jag åka över gränsen?

+

Rennäringen omfattas inte av inreseförbudet till Norge, utan verksamheten ska kunna fortsätta som normalt.


Uppleva och göra

Vad händer med evenemang i kommunala lokaler?

+

Från och med 13 mars ställer kommunen in alla evenemang som sker i kommunala lokaler eller i andra lokaler där kommunen är medarrangör. Beslutet gäller tills vidare och ses över varje vecka av krisledningsgruppen.


Vilka kommunala lokaler är stängda för allmänheten?

+

Från och med 16 mars är simhallar, sporthallar, samlingslokaler och Folkets hus i Strömsund stängda för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tills vidare. Skolans verksamhet fortsätter i ovanstående lokaler.


De beslut om åtgärder och restriktioner som Strömsunds kommun tagit med anledning av pandemin omvärderas varje vecka av krisledningsgruppen. Kommunen meddelar när åtgärder och restriktioner kan hävas.


Vad gäller vid idrotts- och träningsaktiviteter?

+

Uppdaterad 17 juni 2020

 

Tävlingar, matcher, cuper

Från och med 14 juni är idrottstävlingar, matcher och cuper utan publik tillåtna i alla åldrar. Beslutet gäller för alla yrkesutövande idrotter, på alla nivåer, på både dam- och herrsidan under förutsättning att det sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar.

 

Övriga idrotts- och träningsaktiviteter

För övriga idrotts- och träningsaktiviteter gäller befintliga rekommendationer. Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta, men den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Idrottsföreningar bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta försiktighetsåtgärder.

Samlad information om idrott och träning på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrottsföreningar

 • Håll när det är möjligt träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.
 • Begränsa antalet åskådare eller undvik trängsel på annat sätt.

 

Folkhälsomyndighetens generella råd för samtliga idrotts- och träningsaktiviteter:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vad gäller för sammankomster och tillställningar?

+

Uppdaterad 14 maj 2020

Det är från och med 29 mars förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 50 personer deltar.


Allmänna sammankomster kan exempelvis vara demonstrationer, föreläsningar, religiösa sammankomster eller teater och bio.


Som offentliga tillställningar räknas till exempel idrottsevenemang, danstillställningar eller mässor.


Det är regeringen som har tagit detta beslut i syfte att motverka pandemin.

Om du har frågor om förbudet eller vill läsa mer kan du vända dig till polisen.

Mer information om förbudet på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller för andra evenemang som fester, bröllop och begravningar?

Generellt gäller att du bör undvika större sociala sammanhang där flera personer träffas såsom fester, bröllop, begravningar och andra tillställningar.


Folkhälsomyndigheten publicerade den 1 april föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa innebär bland annat att var och en av oss har ett personligt ansvar att medverka till att förhindra smittspridning.

Föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller för sammankomster med färre än 50 personer?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arrangörer att göra en riskbedömning inför alla evenemang och sammankomster med färre än 50 deltagare.

Mall för riskbedömning på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bra telefonnummer

113 13 – nationellt informationsnummer.

För frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.


1177 – om du är sjuk. Personlig sjukvårds­rådgiv­ning via telefon. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommen­da­tioner.

Få vår digitala information uppläst

Känner du någon som behöver få vår digitala information uppläst? Tipsa att de ringer 0670-164 00!

 

Hjälp oss att sprida vår information!

Tänk på att det kan finnas de som har svårt att hitta information i digitala kanaler. Erbjud gärna omgivningen din hjälp.

Fakta

Var informerar vi?

 • Kommunens webbplats.
 • Kommunens Facebooksida.
 • Affischer.
 • Utskick.
 • Annons i Strömsunds gratistidning.
 • Få digital information uppläst, ring 0670-164 00.

Mer om hur vi informerar

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 2 juli 2020