Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Viktig information • Publicerat: | Coronaarkiv (historisk nyhet)

Covid-19: Kommunens beslut om åtgärder med anledning av covid-19

Strömsunds kommun har tagit beslut om åtgärder för att fördröja smittspridning av covid-19, coronavirus.

Kommunen följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare. Kommunen har dessutom tagit ytterligare beslut om åtgärder för att minska oro och fördröja smittspridning.

 

Observera: Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Beslut och åtgärder med anledning av covid-19

 • Kommunen har inlett arbetet med att se över bemanning och hur vi kan säkra verksamheten vid stort personalbortfall.
 • Alla med symtom på luftvägsinfektion, som hosta, ont i halsen och feber, ska stanna hemma från jobbet och undvika sociala kontakter.
 • Medarbetare som rest i områden med smittspridning kan efter överenskommelse med chef arbeta med anpassade arbetsuppgifter hemifrån under inkubationstiden.
 • Om vi får kännedom om elever som vistats i områden med omfattande smittspridning kan rektor tillsammans med elev och vårdnadshavare hitta en lösning för att minska eventuell smittspridning. (Vi känner i dagsläget inte till att några elever rest i dessa områden).
 • Medarbetare eller elever med nedsatt immunförsvar har möjlighet att arbeta med anpassade arbetsuppgifter hemifrån. Är tillståndet känt sedan tidigare krävs inget nytt läkarintyg.
 • Förbud mot tjänsteresor till områden där det enligt Folkhälsomyndigheten pågår smittspridning.
 • Anställda ska avboka eller skjuta fram tjänsteresor utanför kommunen som inte är kritiska för verksamheten. Om en tjänsteresa måste ske, ska beslut tas i samråd med förvaltningschef.
 • Anställda ska, vid planerade möten med externa besökare, välja Skype framför fysiska möten, avboka eller skjuta fram möten som inte är absolut nödvändiga. Om möten måste genomföras, ska deltagarna tänka extra på hygienen.
 • Anställda ska avboka studiebesök med externa besökare tills vidare (en månad framåt från 12 mars).
 • Kommunen ska föra diskussion med inbokade entreprenörer och externa reparatörer (för exempelvis kaffemaskiner, kopiatorer). Är arbetet nödvändigt att utföra just nu? Vi ska noga överväga, speciellt där arbetet sker i kontakt med riskgrupper.
 • Kommunen har infört besöksrestriktioner för besök till personer bosatta på äldreboenden och boenden för personer med funktionsnedsättning för att skydda äldre och sköra personer från smittspridning.
 • Region Jämtland Härjedalen har infört besöksrestriktion för vårdinrättningar vilket lokalt omfattar närvårdsavdelningen i Strömsund.
 • Kommunen ser över städfrekvens på delade toaletter, eventuellt sker omprioritering av städ vid behov.
 • Anslag om handhygien i alla lokaler där kommunen sköter lokalvården, samt i verksamheter där andra städar.
 • Information om handtvätt och allmän kontorshygien via mejl till alla anställda samt via affischer i lunchrum och skolmatsalar.
 • Kommunen uppmanar allmänheten att i första hand ringa eller mejla vid kontakt med till exempel kommunreception eller expeditioner på skolor.
 • Kommunen ser över sin Epidemi- och pandemiplan.

Beroende på utvecklingen kan fler åtgärder komma, vi uppdaterar vår information löpande.

 

Fakta

 • 113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring för frågor som inte handlar om sjukdomssymtom. Ring endast 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • 1177 – Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Alla kommunens artiklar om covid-19

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: