Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Barnets bästa vid återvändande, BBÅ, presenterar sitt projekt i Bryssel

BBÅ:s projektledning bjöds in för att presentera projektet på ett möte för den europeiska kommissionens kommitté för Asyl, migration och integrationsfonden (AMIF) och Fonden för inre säkerhet (ISF) i Bryssel den 6 februari med motiveringen att projektet troligtvis är unikt inom Europa och verkar högst innovativt.

Alla medlemsländer i AMIF och ISF:s kommitté träffas vid några tillfällen per år och syftet vid detta möte var att diskutera alla medlemsländers avrapporteringar av pågående projekt samt att förberedda medlemsländernas egna skrivningar kring kriterier, mål och önskade prioriteringar i kommande utlysning av nationella fondmedel.

 

– Vid detta möte fick även medlemsländer möjlighet att föra fram projekt som anses kunna vara av intresse för andra medlemsländer och av eventuellt intresse att finansiera framtida projekt av gemensamma fondmedel. BBÅ lyftes fram av AMIF:s övervakningskommittés ordförande som ett av två projekt att presenteras. Det andra projektet som presenterades var Italiens pågående projekt som, tillsammans med några andra medlemsländer, gör insatser kopplade till nordafrikanska migranter i EU-området, berättar projektets delprojektledare Joakim Selén.

 

– Projektet togs väl emot med, för detta sammanhang, ovanligt många frågor där bland annat representanter från Spanien, Italien, Grekland och Schweiz visade särskilt intresse. Efter detta möte finns tankar från den danske ordföranden för EUs övervakningskommitté om ett framtida centralt EU-projekt baserat på BBÅ, fortsätter Joakim.

Projektledningen består av projektledare Elisabeth Lindholm, delprojektledarna Marie Lidberg och Joakim Selén, Migrationsverket.

Joakim Selen och Elisabeth Lindholm i Bryssel.

Barnens bästa vid återvändande (logga)

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: