På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 12 februari 2020

Samråd: Detaljplan Tibasten 1, 2, 3 och 4

Den 14 mars 2019 beslutade miljö- och byggnämnden, om ett positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheterna Tibasten 1, 2, 3 och 4. Ett förslag till detaljplan har upprättats den 20 oktober 2019.

Planområdet ligger i den norra delen av Strömsunds samhälle och begränsas av
Blomstervägen i norr, Tibaststigen i väster. Europaväg 45 har sin sträckning cirka
25-50 m öster om planområdet.


Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till ändrad bebyggelsestruktur och rättning av befintlig plan. Samt genom förrättning sammanslå 4 fastigheter till 1. Planförslaget innebär att viss prickmark tas bort. Användningen ändras från Br (område för bostadsändamål, rad eller kedjehus) till Bf (område för bostadsändamål, friliggande hus). Byggrätten ändras från total byggyta 190
m²/byggnadsenhet (huvudbyggnad och komplementsbyggnad), till total byggyta (BYA) 15 % av fastighetsytan.


Detaljplanen sänds ut för samråd mellan den 12 februari 2020 och den 4 mars 2020. Planförslaget finns tillgängligt i kommunhusets i reception, Storgatan 15 i Strömsund.
Planförslaget finns också här på kommunens webbplats.

Lämna dina synpunkter senast 4 mars

Synpunkter på förslaget får framföras skriftligen till senast den 4 mars 2020 till:
Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund eller till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Samrådshandlingar

Fakta

Detaljplanen sänds ut för samråd mellan 12 februari och 4 mars 2020.


Planförslaget finns att läsa på:

  • Kommunhusets reception Storgatan 15, Strömsund
  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 30 mars 2020