På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 12 februari 2020

Samråd: Detaljplan Hammerdal 4:33

Ett förslag till detaljplan har upprättats den 11 juli 2018. Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hammerdals samhälle och begränsas av till Järnvägsgatan, Myrstigen och Hantverkargatan.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till ändrad bebyggelsestruktur inom planområdet. Planförslaget innebär att viss prickmark tas bort. Användningen ändras från Br (område för bostadsändamål, rad eller kedjehus) till Bf (område för bostadsändamål, friliggande hus). Område korsmark införs, för att kunna uppföra garage/carport.


Detaljplanen sänds ut för samråd mellan den 10 februari 2020 och den 2 mars 2020. Planförslaget finns tillgängligt på ICA Nära Hammerdal, Storgatan 42 i Hammerdal samt på kommunhuset i reception, Storgatan 15 i Strömsund. Planförslaget finns också här på kommunens webbplats.

Lämna dina synpunkter senast 2 mars

Synpunkter på förslaget får framföras skriftligen till senast den 2 mars 2020 till:
Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund
eller till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut

Samrådshandlingar

Fakta

Detaljplanen sänds ut för samråd mellan 10 februari och 2 mars 2020.


Planförslaget finns att läsa på:

  • ICA Nära, Hammerdal
  • Kommunhusets reception Storgatan 15, Strömsund
  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 30 mars 2020