Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

I Strömsunds kommun ska alla verksamheter beakta barnkonventionen och barns bästa i sitt arbete.

Publicerad:

Så arbetar kommunen med barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, vilket innebär att vi som kommun ska följa den. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter speciellt för barn.

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid. Men den tar också upp rätten till ett eget språk, namn, kultur och identitet. Som kommun är det viktigt att vi följer konventionen.

Vad innebär barnkonventionen för Strömsunds kommun?

I Strömsunds kommun ska alla verksamheter beakta barnkonventionen och barns bästa i sitt arbete. Det innebär att barnkonventionen ska vara vägledande så att beslut och verksamheter utformas för barns bästa.

Barns behov i centrum

Det finns mycket i svenska regler och lagar som redan följer reglerna i barnkonventionen. Bland annat finns ett speciellt arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård som kallas BBIC, barns behov i centrum. Syftet är bland annat att stärka varje barns delaktighet och inflytande. Den som utreder ska utgå från barnets rättigheter och ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation. Man ska också ta med om barnet eller ungdomen kommit med egna förslag på vilket stöd som behövs.

Läs mer om Strömsunds kommun och barnkonventionen

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: