Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Folksamling med samiska flaggor

Den 6 februari uppmärksammar vi Samefolkets dag under Kulturveckan.

Publicerad:

Vi firar tio år som samisk förvaltningskommun

Den 1 januari 2020 var det tio år sedan Strömsund blev en samisk förvaltningskommun. Sedan dess har kommunen arbetat med att lyfta och synliggöra samisk kultur och språk.
– Det är ett viktigt arbete som vi ständigt försöker utveckla och förbättra, säger Aanna Johansson Larsson, kommunens samiska samordnare.

Strömsunds kommun ligger inom Saepmie, det vill säga det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför var det naturligt för kommunen att för tio år sedan bli en del av förvaltningsområdet för samiska. I ett förvaltningsområde har den samiska kulturen och det samiska språket ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Många olika satsningar

Sedan 2010 har kommunen arbetat för att på olika sätt lyfta och synliggöra samisk kultur och språk. Här följer några exempel på aktiviteter och satsningar.

  • Torvkåta på Ströms hembygdsgård som kom till efter en språk- och kåtabyggnadskurs med elva deltagare mellan 13 och 82 år.
  • Uppförande av torvkåta vid äldreboendet Granbacken, Strömsund.
  • Samiskt rum på Vattudalsskolan, Strömsund.
  • Samisk heldag i samband med Staare 2018: Föredrag, fotoutställning och uppträdande av Maxida Märak.
  • Seniorresor med underhållning och samisk mat.
  • Firande av Samefolkets dag i samband med Kulturveckan.
  • Språkbad – språkläger där deltagarna får bada i språket från morgon till kväll. Bland annat har det varit jojk-, slöjd- och språkläger i Risbäck (Dorotea kommun) och läger med hårdslöjd i Strömsund. Språkbaden har skett både i egen regi och i samarbete med andra samiska förvaltningskommuner.
  • Införande av samiska inslag på äldreboenden i kommunen.
  • Medverkan i projektet ”Utvalda samiska kulturmiljöer i Strömsund och Krokom” under 2020.

Fungerar som en informationsplattform

I det samiska rummet sker merparten av all samisk modersmålsundervisning.

– Tanken är att rummet på ett naturligt sätt ska föra språket, kulturen och traditionen vidare till de elever som läser samiska i Strömsunds kommun. Det ska också fungera som en informationsplattform för andra elever om den samiska kulturen, traditionen och de samiska språken, säger Aanna Johansson Larsson.

Vad betyder det att Strömsund är en samisk förvaltningskommun?

– Först och främst är det givetvis ett stort symbolvärde och ett viktigt ställningstagande som kommunen har gjort. Vårt arbete har ökat både medvetenheten och kunskapen kring samiska frågor, och fler vet idag vart de ska vända sig om de har frågor kring minoritetslagstiftningen, säger Aanna Johansson Larsson.

Artist uppträder

Maxida Märak uppträdde och lockade storpublik under en samisk heldag i samband med Staare 2018. Foto: Kjell-Erik Jonasson

Snötäckt torvkåta.

Torvkåtan på Ströms hembygdsgård är en av satsningarna som blivit verklighet under kommunens tio år som samisk förvaltningskommun.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: