Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Solen skiner i skogen.

Hur kommer klimatförändringarna att påverka kommunens verksamheter? Nu finns en ny klimatanpassningsplan.

Publicerad:

Ny plan vägleder kommunen i arbetet med klimatanpassning

Hur påverkas kommunens verksamheter av ett förändrat klimat och vilka åtgärder kan vi behöva göra för att möta förändringarna? Under hösten 2019 antog kommunfullmäktige en klimatanpassningsplan som ska vara vägledande i det fortsatta arbetet.

Kommunen har en viktig roll i klimatanpassningsarbetet eftersom vi ansvarar för att det finns fungerande anläggningar för vatten, avlopp, energi och avfall samt vård, skolor och omsorg. Alla dessa områden kan bli påverkade av klimatförändringarna.

Planen innehåller analyser och förslag till åtgärder

Klimatanpassningsplanen ska skapa förutsättningar för att samhället och kommunens verksamheter fortsätter att fungera även om klimatet förändras. Planen innehåller exempelvis analyser, handlingsplaner och åtgärder, både idag och på längre sikt. Den inriktar sig på bland annat infrastruktur, som till exempel vägar, dricksvatten och avlopp, men utreder också hur påverkan sker på bebyggelse och människors hälsa.

Läs Klimatanpassningsplan för Strömsunds kommun 2018–2030

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: