Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Bredbands­lyftet

Strömsunds kommun har deltagit i bredbandslyftet, ett program för kommuner som vill utveckla sitt bredbandsarbete.

Vad är bredbandslyftet?

Bredbandslyftet är ett initiativ från regeringens Bredbandsforum och en del av regeringens bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige 2025. Programmet fungerar som en vägledning till kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor. Bredbandslyftet har slutförts.

Resultat och fortsatt arbete

Uppdaterad bredbandsstrategi antogs av kommunfullmäktige 8 december 2021, § 125 . Vårt fortsatta arbete med bredbandsfrågan kommer att ske utifrån vår bredbandsstrategi. Kommunens bredbandsmål följer de nationella målen om ett helt uppkopplat Sverige. Bredbandsmålen följs upp årligen genom Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Uppföljningen presenteras för kommunstyrelsen en gång per år.

Bredbandsstrategi Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: