Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Strömsundsbron en vacker sommardag.

Just nu pågår ett omfattande underhållsarbete på Strömsundsbron.

Publicerad:

Frågor och svar om arbetet på Strömsundsbron

Tisdag 24 september träffade representanter från Strömsunds kommun Trafikverket för att få information om underhållsarbetet på Strömsundsbron. Här kommer deras svar på de frågor vi fått in från allmänheten.

Allmänt om underhållsarbetet

Sedan i somras pågår omfattande underhållsarbete på den drygt 330 meter långa kabelbron över Ströms Vattudal. Det är Svevia, som arbetar på uppdrag av Trafikverket, som monterar nya hjälpkablar. Om allt går enligt plan ska det arbetet vara klart vid årsskiftet. Under 2020 sker inget underhållsarbete på bron. Under 2021 och 2022 fortsätter arbetet, då ska bron få helt nya vajrar.

Frågor och svar från allmänheten

Inför mötet med Trafikverket och Svevia, som tyvärr inte kunde närvara, hade du som invånare möjlighet att skicka med oss frågor. Här kommer nu svaren från Madelene Jonsson, byggledare och John Löfgren, projektledare.

Varför läggs inte pengar på att bygga en ny bro, istället för att kämpa på med den nuvarande i tid och otid?

Att bygga en ny bro är inte aktuellt eftersom nuvarande bro är i så pass bra skick, bortsett från kablarna som vi nu ska byta. När det är gjort har bron en lång livslängd. Trafikverket satsar även på förstärkningsprojekt för att utöka bärighetsklasserna på de svenska vägarna, Strömsundsbron kommer inom ramen för det att få bärighetsklassen BK4. Bärighetsklass, BK, används för att gradera bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. För Strömsundsbron gäller max 74 tons bruttovikt.

Hur mycket kostar underhållsarbetet?

Förstärkningen, det vill säga hjälpkablarna vi sätter upp nu, kostar ungefär tio miljoner kronor. Kabelbytet under 2021–2022 hamnar på cirka 100 miljoner kronor.

Kommer bron att vara lika smal, med två gångbanor, även efter det här arbetet?

Ja, den kommer att vara likadan.

Hur ofta kommer bron att stängas av på nätterna?

Nästa inplanerade avstängning sker vecka 41, den 7–8 oktober. Det kommer att bli ytterligare två avstängningar i höst, så fort vi vet datum går vi ut med information.

Hur fungerar det för Räddningstjänsten vid broavstängning?

Vi har kontinuerlig kontakt med SOS och Räddningstjänsten, de får i god tid före varje avstängning veta vilka dagar och tider som gäller och kan då göra relevanta åtgärder, både regionalt och lokalt.

Varför stängde ni så tidigt av bron i ena körriktningen när det knappt har utförts något jobb än?

Vi har bland annat arbetat med balkarna under bron och det har inte synts för trafikanterna på bron.

Tänker ni asfaltera vägen mellan Hallviken och Ulriksfors som blir väldigt sönderkörd nu när mycket tung trafik väljer den vägen, och så blir det ju säkert så länge brorenoveringen pågår?

Vi planerar för förstärkningsåtgärder under 2020.

Varför jobbar ni inte på fredagar?

Arbetsveckorna är normalt måndag till torsdag och arbetarna gör då längre skift för att jobba in fredagen.

Här hittar du information om underhållsarbetet

Trafikverket lägger löpande ut information på sin webbplats. Inför det mer omfattande bytet av vajrar med start 2021 planerar de en mer omfattande informationsinsats.

Till Trafikverkets webbplats med information om underhållsarbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: