Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Kasam 2.0 – för alla medarbetare i kommunen

Den 1 augusti startar Kasam 2.0. Förkortningen står för ”känsla av sammanhang” och projektet omfattar alla medarbetare i kommunen. Med hjälp av nya arbetsmetoder och ökad kunskap ska medarbetarna få en mer begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för att uppleva mindre stress och klara svåra situationer bättre.

Strömsunds kommun har genom finansiering från Europeiska socialfonden den stora förmånen att få starta upp projektet Kasam 2.0 den 1 augusti 2019. Arbetet ska pågå fram till 30 april 2021 och förväntas bidra med ett antal nya arbetsmetoder, nyttiga kunskaper och erfarenheter.

Alla ska vara med

Europeiska socialfonden investerar närmare åtta miljoner kronor i projektet som är en vidareutveckling av ett tidigare chefsprogram från 2017. När den satsningen utvärderades kom man fram till att det var svårt att omsätta teorin i praktisk handling och att precis alla i kommunen behöver vara med.

 

– Kasam står för ”känsla av sammanhang”. Kortfattat innebär kasam att om man upplever sin vardag som begriplig, hanterbar och meningsfull så mår man bättre, upplever mindre stress och klarar svåra situationer bättre, säger projektledaren Pär-Eric Hemmingsson.

Attraktiv arbetsgivare

Projektet är i stort en utbildningsinsats som omfattar alla som är anställda av Strömsunds kommun och syftar till att skapa en än mer hälsosam arbetsplats med ännu bättre arbetsmiljö.

– Strömsunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där befintlig personal tas om hand så att de väljer att arbeta kvar hos oss. Vi ska också vara så konkurrenskraftiga att vi kan locka till oss nya medarbetare när vi har behov av det. Den här satsningen är ett led i det arbetet, säger kommundirektören Anneli Svensson.

Delaktighet, respekt och ansvar

Under projektperioden kommer medarbetarna bland annat märka att deras arbetsplatsträffar ser lite annorlunda ut än tidigare, stort fokus kommer att ligga på kommunens värdeord delaktighet, respekt och ansvar. Alla medarbetare blir även indelade i så kallade triogrupper där de får två arbetskollegor att diskutera frågor som rör vardagen med.

Logga för europeiska socialfonden

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: