På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 5 juni 2019

Utställning: Tillägg till översiktsplan, vindkraft

Strömsunds kommun har beslutat att revidera kommunens fördjupade översiktsplaner från 2005 och 2009 som rör Vindkraft i Strömsunds kommun. Revideringen kommer att göras som ett tillägg till den kommunövergripande
översiktsplanen.

Syftet med revideringen är att:

  • sammanföra planerna till en plan,
  • förändra planen till den teknikutveckling som skett inom området,
  • förbereda planen för att sammanföras med den kommunövergripande
    översiktsplanen vid nästa revidering.

Arbetet har föregåtts av en medborgarenkät, utförd i början av 2019. I enkäten
har man utvärderat hur boende i kommunen upplever vindkraft och vilka
konsekvenser vindkraften medför. Att genomföra enkäten är ett ställningstagande i den kommunövergripande översiktsplanen från 2014.

 

Miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kapitel är utförd på samma
sätt och med samma matris som för den kommunövergripande översiktsplanen
från 2014.


Planen redovisar kommunens ställningstagande avseende vindkraft i kommunen.


Utställningsförslaget för tillägget till översiktsplanen finns nu tillgängligt
på här på kommunens webbplats samt i kommunhusets reception, Storgatan 15 i Strömsund.


Kungörelse om utställning av planförslaget är infört i lokaltidningarna
den 10 juni 2019.


Utställningen pågår från den 10 juni till den 15 augusti 2019.

Lämna era synpunkter senast 15 augusti

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 15 augusti 2019 till Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund, eller via mejl till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).

Upplysningar om planförslaget lämnas av miljö- och byggchef, Anders Bergman,
0670-163 79.

Utställningsförslaget

Bild på detaljplan

Fakta

Utställningen pågår från den 10 juni till den 15 augusti 2019.


Utställningsförslaget för tillägget till översiktsplanen finns att läsa på:

  • Kommunhusets reception Storgatan 15, Strömsund
  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 21 augusti 2019