Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Blå blommor och träd.

Säkerhetspolisen uppger att de inte har några uppgifter om att Strömsunds kommun eller någon annan kommun i Region Nord har några aktuella återvändare.

Publicerad:

Strömsunds kommun deltog i kunskapsdag om återvändare

Säkerhetspolisen, Säpo, uppger att de inte har några uppgifter om att Strömsunds kommun eller någon annan kommun i Region Nord har några aktuella återvändare. Strömsunds kommun valde ändå att delta under en kunskapsdag som anordnades i Stockholm av CVE, Center mot våldsbejakande extremism, för att bygga vidare på den kunskap och kompetens som redan finns i kommunen. Drygt 40 kommuner träffades under dagen. 

På plats fanns förutom inrikesminister Mikael Damberg även Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Utrikesdepartementet, Rädda Barnen med flera. Representanter från olika kommuner delade också med sig av sina erfarenheter.

Många diskussioner

Många diskussioner fördes under dagen, bland annat om möjligheter att lagföra i internationella domstolar, om Utrikesdepartementets arbete i återvändarfrågor, om behovet av samverkan mellan myndigheter, om Säkerhetspolisens roll och arbete och om Socialstyrelsens stöd till socialförvaltningar. Kunskapsdagen är inledningen på ett samverkansarbete mellan kommunala aktörer och CVE.

Samverkansgrupp i kommunen

I Strömsunds kommun finns en samverkansgrupp som regelbundet träffas och i förebyggande syfte för dialog kring våldsbejakande extremism och radikalisering. I gruppen finns representanter från skola, socialtjänst, polis och ett antal ytterligare relevanta aktörer. Gruppen kan kanalisera frågor och ärenden till rätt verksamhet och arbetar med information och utbildningsinsatser.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: