Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna
Kommunhus

Kommunen har en plan för att hantera extraordinära händelser samt en risk- och sårbarhetsanalys där vi kartlagt riskerna i vår kommun. Det finns även en plan för hur vi ska kommunicera under en kris. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Publicerad:

Krisberedskapsvecka: Så arbetar kommunen med krisberedskap och kommunikation

Kommunen har en beredskap för att möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris- och katastroflägen. Vi har även en plan för kommunikation. Målsättningen är att vid en kris mildra påfrestningarna, samordna resurserna som krävs och informera invånarna på ett bra sätt.

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Vi arbetar systematiskt med att inventera vilka risker som kan inträffa inom vårt geografiska områdesansvar, vilka konsekvenser de kan få och vad vi kan göra för att förebygga och hantera riskerna.

Vad är en extraordinär händelse?

Ibland används begreppet extraordinär händelse. Det är en händelse som avviker från det normala, och som i vissa fall skulle kunna utvecklas till en kris. En extraordinär händelse innebär en allvarlig störning, eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Vi har en plan för att hantera extraordinära händelser samt en risk- och sårbarhetsanalys där vi kartlagt riskerna i vår kommun. Nedan benämner vi extraordinär händelse som samhällsstörning.


– Strömsunds kommun analyserar vilka samhällsstörningar i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka våra verksamheter och det geografiska området. Underlaget från analysen ska användas i planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt kunna bedriva våra samhällsviktiga verksamheter, och även stärka förmågan att hantera samhällsstörningar, säger säkerhetssamordnaren Malin Vennstrand.

Tjänsteperson i beredskap

För att kommunen så snabbt som möjligt ska kunna hantera uppkomna händelser eller situationer som skulle kunna utvecklas till en extraordinär händelse, har kommunen en grupp med tjänstepersoner i beredskap, TiB. Tjänsteperson i beredskap är tillgänglig dygnet runt och är kommunens första kontaktpunkt gentemot andra myndigheter och organisationer avseende allvarliga händelser. Uppdraget innebär bland annat att ta emot larm eller information från myndigheter eller andra organisationer om samhällsstörningar, samordna det inledande arbetet innan övriga delar av organisationen kommit igång och samverka med bland annat länsstyrelser, övriga kommuner, myndigheter, räddningstjänst, polis med flera. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning.

Prioriteringsordning vid en kris

Kommunen ansvarar för bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst, skola och barnomsorg. Dessa samhällsviktiga verksamheter ska fungera även under en kris och är då prioriterade. Det innebär att du som privatperson har ett ansvar och måste vara beredd på att klara dig själv under en tid. Ju bättre förberedd du är, desto större möjlighet har du att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Fakta: Så informerar kommunen vid en kris

Om det skulle uppstå en kris, är det viktigt att du som invånare får information. Då är det bra om du känner till de officiella telefonnummer och webbplatser som finns för information till allmänheten. Kommunen går också alltid ut med information i sina kanaler. Kommunen har en krisinformationsplan och går alltid ut med information om det är nödvändigt.

Våra huvudkanaler för information:

 • Kommunens webbplats
 • Kommunens Facebooksida

Andra vägar för information

Vi informerar massmedia och kan vid behov gå ut med meddelande i Radio Jämtland via Trafikredaktionen, sätta upp affischer, ha direktkontakt med byalag/föreningar, starta upp en upplysningscentral eller gå ut med ett myndighetsmeddelande. Finns det risk för skada på liv, egendom och miljö kan det också bli aktuellt med ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten.


– En kris uppstår oftast utan förvarning, därför är det viktigt att vi är förberedda och vet hur vi bäst når ut till våra invånare. Vår målsättning är att krisinformationen ska vara snabb, tydlig och enkel att ta till sig. Följ oss gärna på Facebook så är du säker på att få våra krismeddelanden, säger kommunikatören Pernilla Gunnarsdotter Persson.

Kontakt med kommunen under kontorstid

 • Ring kommunens växel 0670-161 00.
  Där får du hjälp med att få kontakt med ansvarig för berörd verksamhet.

Kontakt med kommunen utanför kontorstid

 • Ring 112.
  Kommunens sociala beredskap ansvarar för socialtjänstens verksamhet efter ordinarie arbetstid. Du når den som har beredskap via SOS Alarm.
 • Ring 063-51 01 77.
  För övriga verksamheter som har beredskap utanför ordinarie kontorstid. SOS Alarm hanterar telefonnumret.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Ingen giltig användare vald.

Senast ändrad/granskad: