På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 23 april 2019

Samråd: Översiktsplan för Strömsunds kommun

Strömsunds kommun har beslutat att revidera kommunens fördjupade översiktsplaner från 2005 och 2009 som rör Vindkraft i Strömsunds kommun. Revideringen kommer att göras som ett tillägg till den kommunövergripande
översiktsplanen.

Syftet med revideringen är att:

  • sammanföra planerna till en plan,
  • förändra planerna efter den teknikutveckling som skett inom området,
  • förbereda planerna för att sammanföras med den kommunövergripande
    översiktsplanen vid nästa revidering.

Arbetet har föregåtts av en medborgarenkät, utförd i början av 2019. I enkäten
har man utvärderat hur boende i kommunen upplever vindkraft och
vilka konsekvenser vindkraften medför. Att genomföra enkäten är ett ställningstagande i den kommunövergripande översiktsplanen från 2014.


Konsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kapitel är utförd på samma sätt
och med samma matris som för den kommunövergripande översiktsplanen.


Planen redovisar kommunens ställningstagande avseende vindkraft i kommunen.


Samrådsförslaget för tillägget till översiktsplanen finns nu tillgängligt
på här på kommunens webbplats samt i kommunhusets reception, Storgatan 15 i Strömsund.

Lämna era synpunkter senast 15 maj

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 15 maj 2019 till Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund, eller via mejl till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).


Efter samrådstiden ska förslaget bearbetas och ställas ut, vilket meddelas genom kungörelse, samt annons i lokaltidningar. Även under utställningstiden
kan synpunkter framföras.


Upplysningar om planförslaget lämnas av miljö- och byggchef, Anders Bergman,
0670-163 79.

Samrådshandling

Fakta

Samrådsförslaget sänds ut för samråd mellan 23 april till 15 maj 2019.


Tillägget till översiktsplanen finns att läsa på:

  • Kommunhusets reception Storgatan 15, Strömsund
  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 17 maj 2019