På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 7 februari 2019

Granskning: Detaljplan, del av Salvian 2, Strömsund

Ett förslag till detaljplan har upprättats den 8 november 2018. Planområdet ligger i norra delen av Strömsunds samhälle, väster om Europaväg 45 (E45). Planområdet består av en gräsyta, gång- och cykelväg samt område för parkering.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att uppföra en veterinärklinink med försäljningsytor och restaurangdel samt område för centrumverksamhet (butiker, kontor, samlingslokaler, gym eller restauranger).


Planförslaget stäldes ut för samråd mellan den 17 december 2018 och 20 januari 2019. Miljö- och byggnämnden beslutade efter godkännande av samrådsredogörelsen 2019-01-31 § 5 att förslaget sänds ut för granskning.
Förslaget finns tillgängligt i kommunhusets reception, Storgatan 15 i Strömsund, mellan den 6 februari 2019 och den 6 mars 2019. Planförslaget finns också här på kommunens webbplats.

Lämna dina synpunkter senast 6 mars

Eventuella invändningar eller synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till senast den 6 mars 2019 till Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund eller till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Granskningshandling

Fastighetsförteckning

Fakta

Detaljplanen sänds ut för granskning mellan 6 februari 2019 och den 6 mars 2019.


Planförslaget finns att läsa på:

  • Kommunhusets reception Storgatan 15, Strömsund
  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 7 mars 2019