Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Solel på villa

Nyfiken på solel? För tredje året samordnar Energimyndigheten en satsning där landets alla energi- och klimatrådgivare fram till hösten ger fördjupad information. Detta år handlar det om solel och hållbara transporter.

Pressmeddelande • Publicerad:

Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

Fram till hösten 2019 kommer privatpersoner, organisationer och företag att erbjudas fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter av sin kommun. Rådgivarna kommer också att göra ett flertal informationsinsatser såsom att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor.

Gemensam satsning

Det här är tredje året som Energimyndigheten samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Anledningen är öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

 

– Energi- och klimatrådgivare i Jämtlands län ger kostnadsfri och opartisk rådgivning till privatpersoner, företag och organisationer. Vi arbetar både för energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. I länet kommer rådgivare att arbeta med både solel och hållbara transporter, och det finns även en koppling mellan dessa områden, säger Ingrid Ahnlund Rode, regional utvecklingseldare för energi- och klimatrådgivningen på Energikontoret vid Region Jämtland Härjedalen.

 

Energi och klimatrådgivarna kommer att arrangera olika informationsaktiviteter, ge enskild rådgivning och hjälpa till att söka aktuella stöd.

Hållbara transporter

Transportsektorn står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige. För att nå energi- och klimatpolitiska målen behöver både den totala andelen transporter minska, och andelen fossilfria drivmedel öka.

 

– Idag är transportsektorn starkt beroende av fossila bränslen och det krävs att många förändringar sker under kort tid. Utveckling av laddinfrastruktur och hållbara resvanor är viktiga steg i rätt riktning, säger Elin Törnwall, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

 

Fram till hösten kommer energi- och klimatrådgivarna att förutom att ge konkreta råd om bland annat laddstolpar även arbeta för att uppmuntra till ändrade resvanor.

Solceller

Intresset för solceller har ökat kraftigt under de senaste åren och det finns ett stort behov av opartisk information ute i samhället. Rådgivarna kommer därför att hjälpa villaägare, bostadsrättföreningar och företag med fördjupad rådgivning hur de bäst går till väga för att installera egna solelsanläggningar.

 

– Inom solel arbetar rådgivarna för att öka medvetenheten om solceller i samhället. Priserna på solceller har minskat kraftigt, och idag är en solcellsanläggning en lönsam investering för många aktörer, även i Sverige, säger Alvar Palm, projektledare på Hållbar utveckling väst.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Den som är intresserad av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivningen kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.

Energi- och klimatrådigvning i Strömsunds kommun

 

Mer information

Energikontor vid Region Jämtland Härjedalen

Ingrid Ahnlund Rode, Regional utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivningen
063-14 65 88
ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se
www.energirad.se

 

Samordning från Energimyndigheten
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
073-660 21 44
morgan.dahlman@energimyndigheten.se

 

Nationella projektet om solel
Alvar Palm, projektledare, Energikontoret Hållbar Utveckling Väst
076-502 09 93
alvar.palm@hallbarutvecklingvast.se

 

Nationella projektet om hållbara transporter
Elin Törnwall, projektledare, Energikontoret i Mälardalen
070-517 63 22
elin.tornwall@energikontor.se

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: