Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna
Renar

Djur och människor påverkas. Världen står inför kännbara klimatförändringar, de kommer att påverka både oss människor och näringar som till exempel rennäringen. Vad görs lokalt, regionalt och globalt?

Publicerad:

Juli: Hur kan vi förbereda oss på ett förändrat klimat?

Mildare och blötare vintrar, längre somrar och fler värmeböljor. Klimatförändringarna påverkar alla. Kommunen har en viktig uppgift att anpassa samhället till de nya förutsättningarna.
– Vi har startat upp arbetet med en klimatanpassningsplan, säger miljö- och byggchefen Anders Bergman.

Jordens klimat befinner sig i en stor och snabb förändring som ger betydande konsekvenser i både natur och samhälle. Vi människor bidrar till klimatförändringen – det innebär att vi också har möjlighet att begränsa den.

Vad händer med klimatet?

I Sverige kommer temperaturförändringarna generellt att leda till mildare och blötare vintrar, längre somrar och fler värmeböljor. Vinterstormarna förväntas orsaka allt större skada, eftersom tjälperioden blir kortare och tjäldjupet minskar. Städer och urbana områden är särskilt sårbara för värmeböljor, översvämningar och torka, vilket kan påverka infrastruktur, människors hälsa och den ekonomiska utvecklingen.

Vad gör Strömsunds kommun?

Kommunen har en viktig uppgift att anpassa samhället till dessa klimatförändringar. Det är ett krav för att bland annat säkra framtida dricksvattentillgång, att hantera nederbörd och värmeböljor, samt att utveckla turism, jord- och skogsbruk efter de förutsättningar som ges av klimatet och naturen. Många aktiviteter pågår, några är redan genomförda.

 

– Ett av de första stegen var att minska uppvärmningsbehovet genom att minska kommunens lokalytor och fasa ut oljepannor i kommunens fastigheter. Teknik- och serviceförvaltningen har bytt belysning i fastigheter samt gatubelysning. Vård- och socialförvaltningen har genomfört utbildningsinsatser, till exempel i sparsam körning för anställda som kör många mil i tjänsten. För att nämna några exempel, säger kommundirektören Anneli Svensson.

Förändringarna gör sig påminda

Klimatförändringarna har redan börjat märkas i kommunen, bland annat i form av översvämningar och ökade flöden. Det påverkar bland annat byggnader och dricksvattenförsörjning. Dessa nya riskfaktorer är viktiga punkter både i kommunens översiktsplan och i risk- och sårbarhetsanalysen.

Kommunen tar fram klimatanpassningsplan

SMHI har på uppdrag av regeringen startat ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Man har också drivit ett projekt, där Strömsund och flera andra kommuner deltog, som utmynnat i en webbsida där kommunerna kan få stöd när de ska göra egna klimatanpassningsplaner.

 

– Vi har startat upp det arbetet. Syftet är att planen ska mildra negativa effekter och kostnader för kommunens verksamheter. Den ska även belysa nya möjligheter till följd av klimatförändringarna. Målsättningen är att i planen identifiera de verksamheter där ytterligare åtgärder krävs för att vi ska stå bättre rustade. Det är viktigt att integrera klimatanpassningen i våra dagliga processer och planering, säger miljö- och byggchefen Anders Bergman.

 

Han menar att det är ett viktigt arbete, även om Sverige och Strömsund globalt sett drabbas lindrigt av klimatförändringarna.

 

– Anpassningsarbetet måste börja nu, för att vi ska kunna undvika och förebygga stora kostnader när förändringarna redan skett, säger Anders Bergman.

Hur arbetar länet och världen med miljöfrågorna?

Länsstyrelsen har ansvaret för att samordna och driva på det regionala klimatanpassningsarbetet. Bland annat har SMHI gjort en regional analys av klimatförändringar i Jämtlands län. Globalt har alla FN:s medlemsländer förbundit sig att arbeta utifrån Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målet är att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.


Fakta om klimatet i Jämtland år 2100

  • Årsmedeltemperaturen ökar med i medeltal cirka 4 grader. Alla säsonger får en temperaturuppgång, framförallt vintern med medeltal cirka 6 grader.
  • Antal dagar med snötäcke beräknas minska med 45–75 dagar, även det maximala vatteninnehållet i snötäcket minskar med 25–45 procent mot slutet av seklet.
  • Nederbörden ökar för alla säsonger utom för sommaren.
  • För regn med 30 minuters varaktighet beräknas ökningen bli cirka 30 procent.

Källa: SMHI:s klimatanalys för Jämtlands län, rapport 2013:69. 

Omslag till almanackan

Fakta

Varje månad släpper vi en ny artikel på temat i årets kommunalmanacka.

Läs tidigare artiklar från Kommunalmanackan 2018

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: