På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 9 maj 2018

Granskninghandling: Detaljplan för Katten 14, Strömsund

Ett förslag till detaljplan har upprättats den 10 augusti 2017. Planområdet ligger i de centrala delarna av Strömsunds samhälle, i korsningen Gärdinsvägen och Länsmansgatan. Planområdet består av en gräsbevuxen yta.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till ökad bebyggelse inom planområdet. Planförslaget innebär att byggnadshöjden höjs enligt expolatörens önskemål.

 

Detaljplanen sänds ut för granskning mellan den 8 maj 2018 och 5 juni 2018. Planförslaget finns tillgängligt på kommunhuset i reception, Storgatan 15 i Strömsund. Planförslaget finns också här på kommunens webbplats.

Lämna dina synpunkter senast 5 juni

Synpunkter på förslaget får framföras skriftligen till senast den 5 juni 2018 till Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund eller till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Granskningshandling

Fastighetsförteckning

Fakta

Detaljplanen sänds ut för granskning mellan 8 maj och 5 juni 2018.

 

Planförslaget finns att läsa på:

  • Kommunhusets reception Storgatan 15, Strömsund
  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 9 maj 2018