Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Karta

Migrationsverket avvecklar sina asylboenden i kommunen.

Publicerad:

Migrationsverket avvecklar sina asylboenden

Migrationsverket kommer under 2018 att avveckla verksamheter och boendeplatser i alla regioner i landet, eftersom antalet personer som behöver hjälp med att ordna boende minskar i snabb takt. Det innebär att Migrationsverket under året även tömmer alla sina boenden i Strömsunds kommun.

Migrationsverkets kontor i Strömsund avvecklas helt under våren och i anslutning till det avvecklar även Migrationsverket sina boendeplatser i kommunen. Dessa finns idag i Gäddede, Hoting, Kyrktåsjö, Rossön, Backe, och Strömsund (Tullingsås). Totalt rör det sig i dagsläget om cirka 200 boendeplatser i lägenheter och korridorsboenden. Migrationsverket räknar med att avvecklingen ska vara genomförd senast till årsskiftet 2018–2019.

Erbjuds annat boende

Migrationsverket kommer att erbjuda samtliga sökande som idag bor i boenden som ska avvecklas att flytta till annan plats, i första hand inom Region Nord. Det vill säga i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. De sökande har redan fått generell information om flytten och kommer att få veta mer när respektive flytt är planerad.

 

– Det kommer att bli konsekvenser när nu alla tvingas flytta härifrån. Men kommunen har inte möjlighet att erbjuda några alternativ eftersom all finansiering från staten upphör, säger kommundirektören Anneli Svensson.

Avtalet med Tullingsåsgården upphör

I och med att Migrationsverkets avtal med Tullingsåsgården i Strömsund upphör kommer avvecklingen av korridorsboendet att ske snabbare än väntat. Där bor idag cirka 30 asylsökande, de flesta har kommit till Sverige som ensamkommande. De ska flytta redan i mitten av april, Migrationsverket kommer att erbjuda några av dem boende i Rossön.

Några erbjuds boende i Backe

Utifrån ett beslut i kommunstyrelsen från 29 augusti 2017, kommer även några att erbjudas kommunalt boende i Backe. De får då möjlighet att fortsätta studera vid Hjalmar Strömerskolan, i första hand terminen ut. De avgör själva om de antar erbjudandet eller ej.

 

Dessa personer blir då EBO (egenbosättare) under den tid de bor i kommunalt boende och får dagersättning från Migrationsverket, vilket innebär 61 kr/dag. Kommunen står för kostnaden för själva boendet. Efter tiden i kommunalt boende anvisas de till något av Migrationsverkets boenden.

Migrationsverkets kontor stänger i maj/juni

Sedan mitten av mars har Migrationsverkets kontor i Strömsund öppet en dag i veckan. Kontoret stängs helt i maj/juni 2018. Då hänvisas de sökande till receptionen i Östersund.

Fakta

”Ensamkommande unga i asylprocessen kan, vid behov och i mån av plats, bo kvar i Strömsunds kommun efter att de fyller 18 år.”


KS §133, 2017

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: