Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna
Flygbild över Strömsunds tätort.

Medborgarlöften

Polisens och Strömsunds kommuns medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar här upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftena bygger på en dialog mellan Polisen, kommunen och medborgarna som inleddes 2016. Löftena är framtagna efter ett antal medborgardialoger och enkäter. Ur dessa kom det fram många synpunkter från invånarna som tillsammans med kunskap från polis och kommun lett fram till ett antal medborgarlöften för 2019. Dessa gäller för två år.

Medborgarlöften 2019

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet.


Det gör vi genom att:

 • Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom kommunen.
 • Polisen jobbar aktivt för att stävja förargelseväckande beteenden i trafiken.
 • Kommunen och polisen ska sprida information om trafiksäkerhet.
  Kommunen jobbar för en tryggare trafikmiljö.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande gällande skadegörelse, inbrott, stölder och bedrägerier.


Det gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen jobbar aktivt för att öka antalet medborgare som är med i Grannsamverkan.
 • Polisen och kommunen informerar medborgarna om hur de kan skydda sig mot bedrägerier, inbrott och stölder.
 • Kommunen arbetar för en trivsam utomhusmiljö för att minska risken för skadegörelse och inbrott.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att minska användandet av alkohol, narkotika, droger och tobak bland ungdomar.


Det gör vi genom att:

 • Polisen ska jobba offensivt och i samverkan med kommunen vid misstanke om att en ungdom brukar droger.
 • Polisen ökar sin närvaro på platser och tidpunkter där ungdomar befinner sig.
 • Kommunens grundskolor jobbar med Tobaksfri duo.
 • Kommunen skapar en gemensam handlingsplan och drogpolicy för kommunen.
 • Polisen och kommunen arbetar för att stävja langning av alkohol och droger till minderåriga.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga.


Det gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen samverkar mot våldsbejakande extremism.
 • Polisen och kommunen sprider information för att öka kunskapen om ”Våld i nära relation”.
 • Polisen och kommunen genomför en trygghetsvandring i kommunen per år.
 • Kommunen strävar efter att få till en eller flera grupper som bedriver nattvandring i kommunen.

Så gick det med medborgarlöftena 2018

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet.


Det gör vi genom att:

 • Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom kommunen.
  Resultat: Polisen har genomfört geografiskt utspridda kontroller i kommunen.
 • Polisen använder sig av SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) genom att informera och motivera misstänka rattfyllerister att ta emot vårdande insatser.
  Resultat: Polisens erbjuder alltid misstänkta rattfyllerister hjälp men samtalet kan säkert förbättras.
 • Polisen informerar föräldrar och ungdomar om vilka regler som gäller för A-traktorer.
  Resultat: Genomfördes under hösten 2018.
 • Polisen utformar material och rutiner för information om trafikregler riktat till nyanlända.
  Resultat: Information och material kommer att lämnas ut till SFI i slutet av året.
 • Polisen och kommunen kartlägger platser där det kan finnas behov av fartkameror i kommunen och informerar Trafikverket.
  Resultat: Detta arbete har inte genoförts på grund av att annat prioriterats.
 • Kommunen genomför en annonskampanj gällande skoternykterhet under våren 2018 som polisen stödjer.
  Resultat: Genomfört under våren med annons i bland annat Strömsunds gratistidning och Östersunds Posten. Även information under februari månad i Kommunalmanackan.

Polisen och kommunen lovar att arbeta brottsförebyggande gällande ungdomar och ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).


Det gör vi genom att:

 • Polisen regelbundet besöker skolor, ungdomsgårdar och andra platser där ungdomar befinner sig i syfte att skapa goda relationer.
  Resultat: Det jobbas aktivt med att skapa kontakter med ungdomarna.
 • Polisen närvarar på högstadiets föräldramöten och informerar föräldrar om alkohol, narkotika, dopning och tobak.
  Resultat: Genomfördes under hösten 2018.
 • Polisen och kommunen arbetar med projektet ”Tillsammans mot nätdroger”.
  Resultat: Arbetet fortsätter och fungerar bra.
 • Kommunen ska genomföra kontrollköp av tobak och folköl i syfte att färre ungdomar ska använda tobak och alkohol.
  Resultat: Kommer inom kort!
 • Kommunen genomför ”blåsgrönt”-kampanj i samband med Dundermarknaden i syfte att uppmuntra ungdomar till nykter vistelse under marknaden.
  Resultat: Genomfördes under Dundermarknaden i juli.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga inbrott i Strömsunds kommun.


Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen fortsätter att arbeta och utveckla konceptet Grannsamverkan i kommunen.
  Resultat: Områdespolisen har under 2018 genomfört ett flertal uppstartsmöten geografiskt utspridda i kommunen.
 • Kommunen utökar antalet ljuspunkter i småbåtshamnen.
  Resultat: Sommaren 2018 sattes en ny belysningsstolpe upp i båthamnen. Det har även satts upp nya och flera kransar för vattenlivräddning i detta område.
 • Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället genomför en trygghetsvandring.
  Resultat: Genomfördes 7 november 2018 i området kring Vattudalsskolan i Strömsund.

Medborgarlöften 2018

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Strömsunds kommun.


Detta gör vi genom att:

 • Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom kommunen.
 • Polisen använder sig av SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) genom att informera och motivera misstänka rattfyllerister att ta emot vårdande insatser.
 • Polisen informerar föräldrar och ungdomar om vilka regler som gäller för A-traktorer.
 • Polisen utformar material och rutiner för information om trafikregler riktat till nyanlända.
 • Polisen och kommunen kartlägger platser där det kan finnas behov av fartkameror i kommunen och informerar Trafikverket.
 • Kommunen genomför en annonskampanj gällande skoternykterhet under våren 2018 som polisen stödjer.
 • Polisen och kommunen lovar att arbeta brottsförebyggande gällande ungdomar och ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).
 • Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga inbrott i Strömsunds kommun.

Polisen och kommunen lovar att arbeta brottsförebyggande gällande ungdomar och ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).


Detta gör vi genom att:

 • Polisen regelbundet besöker skolor, ungdomsgårdar och andra platser där ungdomar befinner sig i syfte att skapa goda relationer.
 • Polisen närvarar på högstadiets föräldramöten och informerar föräldrar om alkohol, narkotika, droger och tobak.
 • Polisen och kommunen arbetar med projektet ”Tillsammans mot nätdroger”.
 • Kommunen ska genomföra kontrollköp av tobak och folköl i syfte att färre ungdomar ska använda tobak och alkohol.
 • Kommunen genomför ”blåsgrönt”-kampanj i samband med Dundermarknaden i syfte att uppmuntra ungdomar till nykter vistelse under marknaden.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga inbrott i Strömsunds kommun.


Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen fortsätter att arbeta och utveckla konceptet Grannsamverkan i kommunen.
 • Kommunen utökar antalet ljuspunkter i småbåtshamnen.
 • Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället genomför en trygghetsvandring.
 Kommunhuset

Medborgarlöftena är framtagna genom ett samarbete mellan Polisen, Strömsunds kommun och medborgarna.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: