På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Flygbild över Strömsunds tätort.

Medborgarlöften

Polisens och Strömsunds kommuns medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar här upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftena bygger på en dialog mellan Polisen, kommunen och medborgarna som inleddes 2016. Löftena är framtagna efter ett antal medborgardialoger och enkäter. Ur dessa kom det fram många synpunkter från invånarna som tillsammans med kunskap från polis och kommun lett fram till ett antal medborgarlöften för 2018.

Medborgarlöften 2018

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Strömsunds kommun.

 

Detta gör vi genom att:

 • Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom kommunen.
 • Polisen använder sig av SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) genom att informera och motivera misstänka rattfyllerister att ta emot vårdande insatser.
 • Polisen informerar föräldrar och ungdomar om vilka regler som gäller för A-traktorer.
 • Polisen utformar material och rutiner för information om trafikregler riktat till nyanlända.
 • Polisen och kommunen kartlägger platser där det kan finnas behov av fartkameror i kommunen och informerar Trafikverket.
 • Kommunen genomför en annonskampanj gällande skoternykterhet under våren 2018 som polisen stödjer.
 • Polisen och kommunen lovar att arbeta brottsförebyggande gällande ungdomar och ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak).
 • Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga inbrott i Strömsunds kommun.

Polisen och kommunen lovar att arbeta brottsförebyggande gällande ungdomar och ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak).

 

Detta gör vi genom att:

 • Polisen regelbundet besöker skolor, ungdomsgårdar och andra platser där ungdomar befinner sig i syfte att skapa goda relationer.
 • Polisen närvarar på högstadiets föräldramöten och informerar föräldrar om alkohol, narkotika, droger och tobak.
 • Polisen och kommunen arbetar med projektet ”Tillsammans mot nätdroger”.
 • Kommunen ska genomföra kontrollköp av tobak och folköl i syfte att färre ungdomar ska använda tobak och alkohol.
 • Kommunen genomför ”blåsgrönt”-kampanj i samband med Dundermarknaden i syfte att uppmuntra ungdomar till nykter vistelse under marknaden.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga inbrott i Strömsunds kommun.

 

Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen fortsätter att arbeta och utveckla konceptet Grannsamverkan i kommunen.
 • Kommunen utökar antalet ljuspunkter i småbåtshamnen.
 • Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället genomför en trygghetsvandring.

Så gick det med medborgarlöftena 2017

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet

 

Detta gör vi genom att:

 • Polisen lovar att genomföra minst 52 trafikkontroller på väg eller i terräng, i vältrafikerade miljöer, på vältrafikerade tider och geografiskt utspritt över hela kommunen. Fokus på kontrollerna ska vara hastighet, beteende och alkohol/drogonykterhet.
  Resultat: Polisen genomförde 148 st trafikkontroller.
 • Kommunen lovar att gång- och cykelväg som byggs, förses med belysning mellan Strömsund och Ulriksfors.
  Resultat: Det är Trafikverket och inte kommunen som ansvarar för gång- och cykelvägen. Trafikverket har för avsikt att sätta upp belysning.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att minska våld i offentlig miljö

 

Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen genomför minst två gemensamma krogtillsyner.
  Resultat: Inte genomfört. Kommunen och polisen har genomfört egna tillsyner under året men inga gemensamma som planerat.
 • Polisen lovar polisiär synlighet vid tider och platser som belastas av återkommande våldsbrott.
  Resultat: Polisen har under året haft bemanning på 79 procent av samtliga helger och högtider. 
 • Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället ska genomföra minst en trygghetsvandring i centrala Strömsund.
  Resultat: Flera deltagare från kommunen och områdespolisen i Strömsund genomförde en trygghetsvandring 20 oktober 2017.
 • Kommunen lovar att näringsidkarna samt återkommande aktörer med tillfälliga evenemang bjuds in till utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering”.
  Resultat: Inte genomfört.
 • Kommunen lovar att röjning utförs av vegetation i närheten av gångstigar i samhällen.
  Resultat: Röjning utförd på samtliga gångvägar i Strömsunds tätort.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga inbrott

 

Detta gör vi genom att:

 • Polisen lovar att fortsätta att aktivt arbeta med det brottsförebyggande konceptet Grannsamverkan.
  Resultat: Polisen har skickat ut sex nyhetsbrev under året samt genomfört en kontaktombudsträff i Strömsund. Inga nya områden har startats upp under året.
 • Kommunen lovar att utöka belysningen i bostadsområdet Tingvalla.
  Resultat: Strömsunds hyresbostäder har installerat ny högeffektiv yttre belysning i hela bostadsområdet.
 • Kommunen lovar att utöka antalet ljuspunkter i småbåtshamnen.
  Resultat: Inte genomfört under 2017.

Utöver detta lovar polisen att:

 • Polisen lovar att genomföra minst 15 besök på skolor och andra platser för ungdomsaktiviteter.
  Resultat: Polisen har gjort 21 besök.


 Kommunhuset

Medborgarlöftena är framtagna genom ett samarbete mellan Polisen, Strömsunds kommun och medborgarna.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 9 april 2018