Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Barn som springer på sommaräng.

Vägar till en hållbar och klimatsmart kommun

Vi har en fantastiskt ren och fin kommun! Vi kan se den blå himlen utan att luftföroreningar stör och vi kan njuta av stjärnorna. Vi har alla naturvärden precis runt knuten! Genom att vara rädda om vår natur och miljö kan vi bidra till kommunens attraktivitet och skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer att springa i.

Anneli Svensson.

Anneli Svensson.

Kommunen har ett stort ansvar för miljön. Vi har egna mål, det finns regionala och nationella mål. Genom att ha en energieffektiv och klimatsmart verksamhet skonar vi miljön. Det kräver ibland både kreativitet och ekonomiska resurser, men kan ofta leda till att det blir lägre kostnader på sikt.

Vi påverkar jorden

Att vi står inför stora klimatförändringar går inte att blunda för. Människans leverne är en utmaning för planeten. Det är allas vårt gemensamma ansvar att hitta vägar till en mer hållbar och klimatsmart vardag, både på jobbet och hemma.

Alla kan göra något

I kopiatorrummet på min arbetsplats i kommunhuset står en kartong som gör mig förhoppningsfull. Anställda har tagit initiativ till att samla in returpapper som barn i förskolan kan få som ritpapper. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!


Vad kan vi göra – vad kan du bidra med? I den här almanackan har vi lyft fram några av alla saker som vi arbetar med.

 

Trevlig läsning!

/Anneli Svensson, kommundirektör

 

Vi har framtiden i våra händer

Både privatpersoner och företag måste hitta vägar för att bli mer hållbara och klimatsmarta. Det är ett av de globala målen. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Ett övergripande mål är att minska utsläppen av växthusgaser och få ett fossilbränslefritt samhälle på sikt – ett hållbart samhälle.

Havsnäs vindkraftpark.

Vindkraftparken i Havsnäs.

Globala mål för en hållbar värld

Det pågår en positiv omställning i många delar av omvärlden. Sol och vind kan vinna över olja och kol. Oljepumparna i Texas har fått sällskap av vindkraft. I Dubai och Indien byggs enorma solcellsparker och Kina storsatsar på elbilar. Även i vår kommun ser vi samma utveckling, för ett par år sedan blev vindkraftparken i Havsnäs den största baserad på land, snart börjar även bygget i Åskälen-Österåsen. Vårt bostadsbolag installerar solceller för elproduktion när de bygger nytt i Hammerdal.

Miljöpolicyn i Strömsunds kommun

Kommunen ska arbeta för en varaktig hållbar utveckling, som leder till en bra miljö för kommande generationer. Så här står det i miljöpolicyn:
”Den verksamhet som kommunen bedriver ska ständigt förbättras och utvecklas så att användning av energi och naturresurser sker på ett effektivt sätt och medför minimal påverkan på miljön”.


Centralskolan i Hoting.

Centralskolan i Hoting.

Många aktiviteter pågår i kommunförvaltningen, några har vi redan genomfört. Ett av de första stegen var att minska uppvärmningsbehovet genom att minska kommunens lokalytor och fasa ut oljepannor i kommunens fastigheter.

 

Teknik- och serviceförvaltningen har bytt belysning i fastigheter samt gatubelysning. Vård- och socialförvaltningen har genomfört utbildningsinsatser, till exempel i sparsam körning för anställda som kör många mil i tjänsten.


Kommunfullmäktige har tagit olika beslut för att skydda människors hälsa och miljön. Det finns regler kring allt från avloppsanordningar till att tomgångskörning är förbjuden i Strömsunds kommun.Vi ska även verka för att ställa relevanta miljökrav i varje upphandling.


Som kommun ska vi stärka människors miljömedvetenhet genom information. I somras bad vi till exempel våra invånare att vara försiktiga med vattenförbrukningen. Det var lågt grundvatten på många ställen i Sverige.
Återigen – hur kan vi var och en bidra med det lilla?

Skidåkare.

Vinteraktiviteterna kan bli påverkade.

Hur arbetar länet med miljöfrågorna?

Både Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län arbetar med miljöfrågor i länet och det finns en Klimatstrategi för Jämtlands län 2030. Målet är ett fossilbränslefritt samhälle 2030.

 

Genom att utgå från prognoser kring klimatförändringar kan vi också arbeta förebyggande. Klimatet påverkar även näringslivet i kommunen, bland annat renskötsel och skogsbruk. Just nu deltar kommunen i ett projekt tillsammans med SMHI och andra kommuner. SMHI ska skapa en webbsida som hjälper kommunerna i arbetet att ta fram en klimatanpassningsplan. Klimatanpassningsprojektet kan du läsa om i en av artiklarna under året.

Jämtlands läns klimat år 2100

Länsstyrelsen har de senaste åren publicerat ett antal underlagsrapporter om klimatförändringar och behov av anpassning. I rapporten Klimatanalys för Jämtlands län redovisas de förväntade konsekvenserna av ett förändrat klimat fram till år 2100.

 • Årsmedeltemperaturen beräknas öka med i medeltal cirka fyra grader. Alla säsonger får en temperaturuppgång, framför allt vintern med i medeltal cirka sex grader.
 • Nederbörden ökar för alla säsonger utom för sommaren. Vår och höst: inland 30 procent, fjäll 40 procent. Vinter ökar mest med inland 50 procent och fjäll 60 procent.
 • Kraftiga regn ökar. För regn med 30 minuters varaktighet beräknas ökningen bli cirka 30 procent. För regn med längre varaktigheter väntas en ökning med cirka 20 procent.
 • Snötäcket beräknas minska både avseende antal dagar med snötäcke (45–75 dagars minskning) och det maximala vatteninnehållet i snötäcket (minskar med 25–45 procent mot slutet av seklet).
 • I slutet av seklet beräknas vegetationsperioden börja i slutet av april och sluta i slutet av oktober, en ökning med cirka 50 dagar i genomsnitt.
 • l styrka eller frekvens. Däremot kan stormskadorna öka på grund av andra förändringar.
 • Uppvärmningsbehovet för inlandet beräknas minska med cirka 15 procent, för fjällen med cirka 25 procent.

Källa: Kort sammanställning av analysresultaten från Klimatanalys för Jämtlands län (SMHI 2013)

Insamling av papper.

Insamling av papper.

Några exempel på vad kommunen gör

 • 2012 började kommunen rusta upp och energieffektivisera vägbelysningen i
  kommunen, bland annat genom nya armaturer. Resultatet blev att energiförbrukningen minskade med cirka 40 procent.
 • I kommunen finns två mottagningsställen för skrotbilar, i Strömsund och
  Gäddede, så att kommuninvånare kan lämna in skrotbilar som annars står i naturen.
 • Vi informerar regelbundet i våra infoblad med fakturorna om hur du kan sortera och lämna förpackningar. Vi informerar även om farligt avfall, var det går att lämna och varför det är viktigt för att skydda miljön.
 • Vi arbetar hela tiden med att effektivisera vår avfallshantering så att transporterna blir färre och utsläppen mindre. Under 2017 köpte vi bland annat in en ny sopbil.
 • Det finns återanvändningsbodar på alla återvinningscentraler (ÅVC) där du kan lämna in saker som är användbara för andra. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra ÅVC:er för att det ska bli enklare och smidigare för dig att lämna ditt avfall. Allt material går till återvinning eller förbränning.

Kommunens återvinningscentraler

 • I vår avfallsplan står ”Det ska finnas system för återanvändning och källsortering av allt avfall på alla arbetsplatser i samtliga kommunala förvaltningar”. Det är något vi arbetar kontinuerligt med. I kommunhuset har vi bland annat en insamling av ritpapper till förskolan.

Fakta

Vill du engagera dig för miljön?

Om du som kommuninvånare vill engagera dig mer i miljöfrågor finns det olika föreningar du kan kontakta.

Se alla föreningar i vårt föreningsregister

Energieffektivisering, vad är det?

Vill du veta mer om kommunens arbete med energieffektivisering?

 • Kontakta Karin Stierna, fastighetsingenjör, 0670-164 37.

Energi- och klimatrådgivning – något för dig?

Få kostnadsfri och opartisk rådgivning om hur du kan minska energikostnaderna.

Energi- och klimatrådgivaren i kommunenöppnas i nytt fönster

Lagar skyddar oss och vår hälsa

Kommunens miljö- och bygg­avdelning kontrollerar att lagar och förordningar inom miljö- och hälso-skyddsområdet följs i kommunen. Miljöbalken finns för att skydda naturen och oss människor från störningar, gifter, utsläpp och ohälsosamma miljöer.

 • Kontakta Håkan Bredin eller Anders Bergman på miljö- och byggavdelningen, 0670-161 00.
Omslag till almanackan

Fakta

Vi gör 12.500 exemplar av Kommunalmanackan. Den skickar vi till kommunens invånare och företag samt till våra fritidshusägare i Sverige och utomlands. Vi delar även ut den vid olika arrangemang och events.

Pst!

Vår tryckta almanacka är extra miljövänlig. Den är tillverkad med el från vindkraft och är både Svanenmärkt och FSC-märkt. Det innebär att tryckeriet vi anlitat har minimal miljöpåverkan och använder trä från ett ansvarsfullt skogsbruk.

Läs mer på tryckeriets webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 20 januari 2021