Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Samverkansprojekt skapar nytt tänk inom rekrytering

En arbetsmodell för att på tio veckor omskola arbetskraft mot nya yrken. Den 29 november presenterar projektet SKI, samverkan för kompetensförsörjning inom industrisektorn, sin nya samverkansmodell. Målet att få 30 personer i arbete är snart nått.
– Tanken är att sprida modellen även till övriga branscher i stort behov av personal, säger projektledaren Christoffer Boman.

Att hitta rätt arbetskraft är ofta svårt idag, när arbetslösheten är relativt låg och konkurrensen hög på arbetsmarknaden. Snabbt växande företag som vill anställa hamnar då i en svår sits, inte minst i orter med låg inflyttning. Många av de som söker arbete saknar rätt kompetens, har svårt med det svenska språket eller är långtidsarbetslösa.

En helt ny modell

Mot denna bakgrund föddes idén om att ta fram en modell för arbetsmarknadsutbildning. På onsdag presenterar projektet SKI, samverkan för kompetensförsörjning inom industrisektorn, modellen på en samverkansträff i Hammerdal.

 

– Vi såg samma behov hos flera industriföretag. Nu har vi tagit fram en modell i tät samverkan med Attacus och Arbetsförmedlingen. Den tredje utbildningsomgången pågår just nu, säger projektledaren Christoffer Boman.

30 personer i arbete

Samverkansmodellen ska bidra till att lösa kompetensförsörjningen i kommunen, tanken är att sprida den även till andra branscher. När projektet tar slut sista mars nästa år är målet att 30 personer ska ha omskolat sig och fått arbete.

 

– I princip är det målet redan uppfyllt, men vi jobbar vidare, säger Boman.

Möta framtiden med rätt kompetens

Göran Bergström, kommunalråd, poängterar hur viktigt det är att möta framtiden med rätt kompetens – av flera anledningar.

– Det är en av de största utmaningarna vi står inför, och det är ingenting som en person kan lösa. Det här jobbet måste vi göra tillsammans. Projektet bidrar till att stärka vår attraktionskraft och gör att vi är bättre rustade, säger han.

 

Mer information

Christoffer Boman, projektledare, 070-552 88 57

Samverkansprojekt.

Den tredje utbildningsomgången pågår just nu.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

  • Ingen giltig användare vald.

Senast ändrad/granskad: