På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Besök hos elevhälsan.

Kommunens elevhälsa ska stötta eleverna att nå målen i skolan. André från Gåxsjö är på hälsosamtal hos skolsköterskan Mariana tillsammans med mamma och pappa.

Publicerad: 1 november 2017

November 2017: Elevhälsan hjälper elever nå målen

Varje skola har ett eget elevhälsoteam. Deras uppgift är att tillsammans med övrig personal hjälpa och stötta eleverna så att de utvecklas och når målen i skolan.
– Det är mycket som påverkar hur eleverna mår, därför är det viktigt att vi har ett brett perspektiv och samarbetar för barnens bästa, säger Mariana Larsson, skolsköterska på Grevåkerskolan.

Varje barn är unikt. För att de ska lyckas i skolan är det därför viktigt att se varje elevs förutsättningar. Då blir det enklare att upptäcka de eventuella hinder som finns för att eleven ska nå kunskapsmålen. Det kan till exempel vara pedagogiken i skolan, miljöförhållanden, riskfyllda levnadsvanor och psykiska eller sociala problem.

– Att hjälpa och stötta eleverna att nå målen är kärnan i elevhälsans arbete. Vi fokuserar på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det gör vi i skolans alla miljöer och i samverkan med den pedagogiska personalen, säger Mariana Larsson som är skolsköterska på Grevåkerskolan i Hammerdal.

Trygghet och studiero

Det är många saker som påverkar hur eleverna mår, och hälsan påverkar studieresultaten. Elevhälsan arbetar bland annat med trygghet, studiero, att motverka mobbning och kränkande behandling och att anpassa lärmiljön för grupper eller enskilda individer. Lärarna kan ta hjälp av elevhälsoteamet för stöd i arbetet kring enskilda elever eller klasser.

– Att vi har ett brett perspektiv och samarbetar kring frågorna är oerhört viktigt. Överlag ser vi att de allra flesta barn och ungdomar mår bra, men generellt mår mindre barn allra bäst. Med stigande ålder händer något, inför högstadiet och gymnasiet svajar deras grund litegrand. Då är det extra viktigt att vi arbetar

förebyggande, säger Mariana Larsson.

Hälsosamtal och vaccinationer

Skolsköterskan och skolläkaren är den medicinska delen av elevhälsan. De erbjuder eleverna hälsosamtal och vaccinationer vid ett flertal tillfällen under skoltiden. Samtalen är mycket viktiga i det förebyggande arbetet, liksom en god relation till vårdnadshavarna.

– Hälsosamtalen fokuserar på eleverna och deras behov. De ger mig värdefull kunskap att arbeta vidare med. Kontakten och samarbetet med vårdnadshavarna betyder också mycket, deras inställning till skolarbete och livsstilsfrågor har stor betydelse. Jag upplever ibland att de inte förstår hur viktig roll de har för att hjälpa sina barn att må bra. Även när barnen blir äldre kan de behöva hjälp med sina mat- och sovvanor, säger Mariana Larsson.

Arbeta åt samma håll

Fredrik Jonsson är rektor på Hedenvindskolan i Strömsund. Han menar att elevhälsans övergripande fokus gör det enklare för alla att samlas kring frågorna.

– Det är ett måste att få all personal i skolan att arbeta gemensamt och åt samma håll. Samverkan med lärarna i klassrummet är oerhört viktig. Egentligen handlar det om hur hela skolan ser på välmåendet och hur vi ska arbeta tillsammans för att uppnå det, säger han.

Fakta

Varje skola har ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och rektor. Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande, stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan.

 

Skolsköterskan och skolläkaren är den medicinska delen av elevhälsan. Enligt skollagen ska de erbjuda eleverna fem hälsobesök under skoltiden. Förutom hälsobesöken erbjuder de eleverna vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Kommunalmanackans omslagsbild.

Fakta

Varje månad släpper vi en ny artikel på temat i årets kommunalmanacka.

Läs tidigare artiklar från Kommunalmanackan 2017

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 18 december 2017