Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Håkan Sörman

Regeringens särskilde utredare Håkan Sörman höll med om många av de punkter som kom fram på mötet.

Pressmeddelande • Publicerad:

Regeringens utredare i Strömsund för att diskutera systemet med kostnadsutjämning

Strömsunds kommunalråd Susanne Hansson är orolig då kostnadsutjämningssystemet ska ses över och förenklas. Därför bjöd hon in utredaren Håkan Sörman och kommunerna i Norrlands inland till Strömsund.
– Vi vill uppmärksamma utredarna på de problem som kommuner med långa avstånd och befolkningsminskning har, säger Susanne.

Den 25 oktober samlades kommunalråd och tjänstemän från tolv inlandskommuner på Folkets hus i Strömsund. Det är Strömsunds kommunalråd Susanne Hansson som har tagit initiativ till mötet.

 

– Vi vill ta tillfället i akt att berätta hur dagens kostnadsutjämningssystem fungerar för oss i Norrlands inland och ställa frågan om den är rättvis. Det är också viktigt att göra tidiga inspel och göra utredarna uppmärksamma på de faktiska förhållandena, säger Susanne.

Vilka problem finns i Strömsund?

Kommunen beskrev ett antal problem som grundar sig på kommunens storlek, befolkningsstruktur och befolkningsminskning

  • 2017 höjde kommunen skatten med 50 öre. Hur stora skatteskillnader tål Sverige? Men faktum är att vi har lika många vägar idag som när vi var dubbelt så många och att sopbilen behöver köra lika långt, fastän det är inte lika tätt mellan soptunnorna längre. Här är kollektivtrafiken begränsad så när verksamheter som hälsocentraler och affärer lägger ner är det fler som behöver färdtjänst.
  • Totalt finns det 380 elever fördelat på fem högstadieskolor, det optimala för elevantalet är 400 per skola. Men på grund av avstånden i vår kommun är det helt omöjligt att bara ha en skola.
  • Inom hemtjänsten är kostnaderna 30 procent högre än riket. Men på grund av avstånden är det svårt att optimera.
  • Gymnasieskolan erbjuder många program men har få elever. Dessutom har många elever resetillägg och inackorderingstillägg. Det uppstår merkostnader för gymnasiskolor som har mindre än 900 elever och dit når vi aldrig! Men gymnasieskolan är viktig för kommunens tillväxt, för kompetensförsörjning till näringsliv och offentlig sektor samt för att eleverna inte ska få för orimligt långa resor.

Utredningen klar i juni 2018

Efter mötet tycker Susanne att det känns hoppfullt.
– Utredarna har också sett de faktorer som vi har flaggat för, nu är det bara att vänta och se vad utredningen, som ska vara klar 1 juni 2018, kommer fram till.

 

Det nya kostnadsutjämningssystem träder i kraft tidigast år 2020.

 

Mer information
Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, 0670-161 61

 

Vad är kostnadsutjämning? 

Kostnadsutjämningen utgör en del av systemet för kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemets syfte är att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Exempelvis kompenseras kommuner som på grund av åldersstrukturen är skyldiga att erbjuda äldreomsorg och barnomsorg till många personer eller orter.

Susanne Hansson.

– Det känns hoppfullt att det vi har flaggat för som viktiga faktorer också är det som dykt upp hos utredarna, säger Susanne Hansson. Det vill säga glesbygd, befolkning och de socioekonomiska delarna.

Representanter från fjorton inlandskommuner deltog på mötet.

Tore Melin

Tore Melin, utredningens huvudsekreterare.

Deltagande kommuner


Strömsund, Härjedalen, Dorotea, Arjeplog, Krokom, Åsele, Sollefteå, Malå, Norsjö, Ragunda, Lycksele samt föreningen Sveriges vattenkraftskommuner (FSV).

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: