På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 29 september 2017

Granskninghandling: Detaljplan för Björnen 4

Ett förslag till detaljplan har upprättats den 27 mars 2017. Planområdet ligger i de centrala delarna av Strömsunds samhälle, i anslutning till Lövbergavägen (Europaväg 45). Planområdet består av en gräsbevuxen yta.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till ökad bebyggelse inom planområdet. Planförslaget innebär att byggnadshöjden höjs enligt expolatörens önskemål.

 

Detaljplanen var utsänt för samråd mellan den 6 juli 2017 och 3 augusti 2017. Yttranden som kom in har sammanställts i en samrådsredogörelse. Detaljplanen har därefter reviderats.

 

Detaljplanen sänds ut för granskning mellan den 26 september 2017 och 20 oktober 2017. Planförslaget finns tillgängligt på kommunhuset i reception, Storgatan 15 i Strömsund. Planförslaget finns också här på kommunens webbplats.

Lämna dina synpunkter senast 20 oktober

Synpunkter på förslaget får framföras skriftligen till senast den 20 oktober 2017 till; Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund eller till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut. 

Granskningshandling

Fastighetsförteckning

Fakta

Detaljplanen sänds ut för granskning mellan 26 september och 20 oktober 2017.

 

Planförslaget finns att läsa på:

  • Kommunhusets reception Storgatan 15, Strömsund
  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Mejla till:

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 29 september 2017