På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Elever på Kyrktåsjö skola.

Linn Högström, Vera Persson, Tova Vedin, Felicia Blom, Olle Wennberg och Harry Fredriksson på Kyrktåsjö skola tycker att det är självklart att vara en juste kompis och tänka på hur man beter sig i skolan för att skapa en trivsam arbetsmiljö.

Publicerad: 1 augusti 2017

Augusti 2017: Bra arbetsmiljö och värdegrund viktigt för att eleverna ska trivas

Arbetsmiljön i skolan är lika viktig som på alla andra arbetsplatser. Den kan vara avgörande för om ett barn trivs eller inte. Hur skolan arbetar med värdegrund och för att förebygga kränkande behandling och diskriminering är betydelsefullt.
– Det är viktigt att alla är juste mot varandra, säger Vera Persson och hennes kompisar på Kyrktåsjö skola.

Skolan är barnens arbetsplats under många år. Därför är det viktigt att arbetsmiljön är bra och att eleverna trivs och känner sig trygga. I början av 2000-talet tog kommunen ett helhetsgrepp för att stoppa och förebygga mobbning genom en då unik utbildningssatsning. Den gav alla en gemensam värdegrund att stå på som har varit viktig i det fortsatta arbetet.

 

I kommunens förskolor och skolor har personal fått utbildning, även föräldrarna har arbetat med värdegrund i samband med föräldramöten.

Samarbetsövningar vid skolstarten

På Kyrktåsjö skola gör alla varje vår en utvärdering av arbetsmiljön, bland annat får eleverna svara på frågor om hur de trivs i skolan och om några ställen känns otrygga att vara på. På hösten är första skolveckan vigd åt samarbetsövningar och värdegrundsarbete.

 

– Samhällsklimatet har förändrats, därför är arbetet med värdegrund än mer värdefullt idag. Det är viktigt att kunna uppföra sig, fungera och samarbeta med andra människor. Vi har nolltolerans mot all form av kränkande behandling och diskriminering, likaså mot svordomar och könsord. Uppstår ett problem tar vi tag i det på en gång, säger Marianne Salomonsson legitimerad specialpedagog och kommunal språk-, läs- och skrivutvecklare.

”Elever som trivs i skolan lär sig mer”

Hon menar att det är viktigt att eleverna går till skolan med en glad känsla i magen och att alla tillsammans arbetar för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Det handlar om ömsesidig hänsyn och respekt.

– Skolans värdegrund bygger på att vi tror att elever som trivs i skolan lär sig mer. En del i värdegrundsarbetet handlar också om att få lära sig att läsa och skriva i tidig ålder, det är en demokratisk rättighet, säger Marianne Salomonsson.

 

– Trivsel i skolan är något vi arbetar med ständigt och jämt. Men är ändå medvetna om att ibland lyckas vi inte fullt ut. Alla ska ändå veta att, rektor, elevassistenter, lärare och annan personal hela tiden arbetar för att alla ska må bra, tillägger hon.

”Viktigt med bra miljö i skolan”

Varje år gör alla förskolor och skolor i kommunen en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hur skolorna arbetar med dessa frågor är viktigt för trivseln, det menar blivande sjätteklassaren Vera och hennes kompisar Felicia, Tova, Linn, Olle och Harry som till hösten börjar årskurs sju på Centralskolan i Hoting.

– Det är viktigt att det är en bra miljö i skolan. Man måste vara snäll mot varandra och låta alla vara delaktiga. Det känns som om vi har ett bra klimat här på skolan, alla är juste mot varandra, säger de.

Arbetsro i klassrummet

Hur arbetsron i klassrummet ser ut är en annan arbetsmiljöfråga som skolan arbetar aktivt med. Och det är bra, menar eleverna.

– Att det är tyst på lektionerna är ganska viktigt för att man ska kunna koncentrera sig, säger Felicia.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje år gör alla förskolor och skolor en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen innehåller också en redogörelse över vilka åtgärder som förskolan eller skolan tänker genomföra under året.

 

Du kan läsa planerna på respektive förskola eller skolas sida här på webbplatsen.

Fakta: Vad är mobbning och vad är kränkande behandling?

I de nationella styrdokumenten (skollagen andra lagar och förordningar) används inte längre begreppet mobbning. Istället används kränkande behandling och trakasserier.

 

  • Kränkning eller kränkande behandling har samma betydelse som mobbning. Det är när ett barn eller en elevs värdighet kränks, när någon trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Det kan vara att bli utesluten ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Kränkande behandling kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld.
  • Skillnaden mellan mobbning och kränkande behandling är att med mobbning menas kränkningar eller trakasserier som upprepas vid flera tillfällen. Kränkning och trakasserier kan förekomma även vid enstaka tillfällen.
Kommunalmanackans omslagsbild.

Fakta

Varje månad släpper vi en ny artikel på temat i årets kommunalmanacka.

Läs tidigare artiklar från Kommunalmanackan 2017

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 18 december 2017