Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Rekordresultat i bokslutet för 2016

År 2016 var ett ovanligt år för Strömsunds kommun. Resultatet ligger på 51 miljoner kronor plus, men siffrorna visar inte hela sanningen. Största delen av överskottet är engångsintäkter för kommunens stora mottagande av flyktingar och ensamkommande barn och unga.

När Strömsunds kommun nu gör bokslut för 2016 visar siffrorna på 51 miljoner kronor i överskott. Det är ovanligt höga siffror. Till största delen är det mottagandet av flyktingar som står för överskottet. Under flera år har kommunens mottagande varit underfinansierat från staten. Under 2016 fick vi ett extra statsbidrag som kompensation för ett flerårigt mottagande av asylsökande. Det visar sig nu som ett stort engångsöverskott.

 

– Vi har hushållat med flyktingmedlen och inte behövt investera i till exempel modulhus för att lösa boendet. Vi har istället använt våra befintliga lokaler. Vi har samtidigt genomfört andra åtgärder för att möta de betydligt lägre ersättningsnivåerna som väntar under 2017, säger Karin Holmquist, chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen.

Skattehöjning säkrar verksamheterna

Plusresultatet stärker kommunens ekonomi och säkerställer att de investeringar som behöver göras framöver går att genomföra utan att ta lån. Men samtidigt går det inte att slå sig till ro.

Under 2017 höjer Strömsunds kommun den kommunala skatten med 50 öre. Något som enligt kommunstyrelsens ordförande, Susanne Hansson, (S), är nödvändigt för att kunna ge invånarna en bra service och inte behöva skära ned i någon verksamhet.

Ge invånarna bra service

– Även om vi nu gick med ett överskott 2016 är det inte några pengar vi kan använda till löpande verksamhet. För att kunna ge ökade medel till verksamheterna kan inte ökningen vara tillfällig som den var ifjol. Det betyder att vi till exempel inte kan anställa mer personal för de pengarna. Därför tog vi i höstas beslut om att höja skatten för att även i fortsättningen kunna ge våra invånare en bra service, säger Susanne Hansson.

 

Mer information
Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, 0670-161 61
Karin Holmquist, chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen, 0670-161 86

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: