Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Ny utredning vill tvinga fram synlig redovisning av pensionsskuld

Under flera år har Strömsunds kommun fått kritik för att man valt att synliggöra sin pensionsskuld i årsredovisningen enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Nu föreslår en utredning att den modellen ska gälla för alla kommuner.
– Äntligen har lagstiftaren satt ner foten. Att inte redovisa alla skulder kan aldrig vara god redovisningssed, säger ekonomichefen Veronica Hjorter Stenklyft.

Sedan 2006 har Strömsunds kommun, som en av få kommuner i Sverige, använt den så kallade fullfonderingsmodellen i sin årsredovisning. Den innebär att kommunen valt att synliggöra sina pensionsskulder i balansräkningen. För detta har kommunen fått kritik från kommunrevisorerna då detta bryter mot den nuvarande kommunala redovisningslagen.

Strömsundsmodellen kan gälla för alla

Nu föreslår dock en statlig utredning från KomRed att kommuner och landsting i fortsättningen inte ska kunna gömma undan sina pensionsskulder. Utredarnas förslag är att alla från och med 2018 ska använda samma modell som Strömsund för att skapa en mer rättvisande redovisning och öka insynen och jämförbarheten. Något ekonomichefen välkomnar:

– Äntligen har lagstiftaren satt ner foten och städat framför egen dörr. Att inte redovisa alla skulder kan aldrig vara god redovisningssed, säger Veronica Hjorter Stenklyft.

 

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (s), håller med:

– Att vi nu får bekräftelse på att vår redovisning av pensionsskulden också är det förslag som utredningen kommit fram till känns bra. Vi vill redovisa så öppet och rättvist som möjligt, säger hon.

Överskott för första gången på många år

År 2015 blev bra för Strömsunds kommun. Resultatmålet på plus 7 miljoner kronor överträffades och landade på 23 miljoner kronor. Verksamheterna totalt har för första gången på många år gått med överskott, vilket starkt bidrar till det goda resultatet.

– Att kommunen fått ett antal större bidrag inom vård och skola, både riktade statsbidrag och medel från återsökningsbara kostnader från Migrationsverket bidrar också till det goda resultatet. Dessutom fick vi återbetalning från AFA Försäkring på 8 miljoner kronor, säger Veronica Hjorter Stenklyft.

 

Mer information
Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef, 0670-161 43
Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, 0670-161 61

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: