Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Tillgänglighetsrådet protesterar mot höjda patientavgifter

Beslutet att kraftigt höjda patientavgifterna inom Region Jämtland Härjedalen har fått Tillgänglighetsrådet i Strömsunds kommun att reagera. I en skrivelse motsätter de sig nu beslutet.
– Höjningen drabbar de grupper i samhället som redan har det svårt, säger ordföranden Göran Bergström.

Den 10 februari 2016 beslutade regionfullmäktige att höja patientavgifterna inom Region Jämtland Härjedalen. Det innebär bland annat att avgiften för vårdbesök höjs från 150 kronor till 300 kronor. Avgiften för receptförnyelse höjs från 60 kronor till 100 kronor och åldern för avgiftsfritt för barn och ungdomar sänks från fyllda 20 år till fyllda 18 år. Högkostnadsskyddet ligger kvar på samma nivå.

De svagaste drabbas hårdast

Tillgänglighetsrådet i Strömsunds kommun motsätter sig nu höjningen av vårdavgifter. I en skrivelse pekar rådet på faran med höjda avgifter:

”Vi befarar att personer med låga inkomster och svag ekonomi kommer att drabbas hårdare av den kraftigt höjda avgiften än de personer som har en stark ekonomi. Detta ser vi som oerhört osolidariskt mot de svagare grupperna i samhället som redan har det svårt”, skriver Tillgänglighetsrådet och fortsätter:

”Det kommer också att leda till att många drar sig för att söka vård i ett tidigt skede, då problemen förhoppningsvis kan avhjälpas med enklare medel jämfört med om patienten går länge med sina besvär och sjukdomar. Riskerna för att problemen antingen blir kroniska eller kräver mycket större insatser från sjukvården för att man ska komma tillrätta med dem ökar kraftig, vilket i sin tur medför ökade kostnader både för Region Jämtland Härjedalen, men också för samhället i övrigt. Det kommer också att innebära onödigt lidande för dessa personer”.

Ifrågasätter storleken på besparingen

– Region Jämtland Härjedalen befinner sig i en mycket svår ekonomisk kris och vi har förståelse för att förändringar kommer att behöva göras för att komma till rätta med ekonomin. Men vi ifrågasätter starkt vilka besparingar en höjning av vårdavgifter kommer att generera för regionen, säger Göran Bergström, (s), ordförande i Tillgänglighetsrådet.

Skrivelsen kommer Tillgänglighetsrådet att skicka till Region Jämtland Härjedalen.

 

Mer information
Göran Bergström, ordförande Tillgänglighetsrådet, 0670-161 94

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: