Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Skoterprojekt inviger ny checkpoint i Jormvattnet

Nyligen öppnade projektet Hållbar skoterturism i Frostviken en checkpoint i Jormvattnet. Den fungerar som ett infocenter och håller öppet fyra dagar i veckan.
– Nu när skotersäsongen är igång den är en viktig bas i projektet, säger projektledaren Seija Klingberg.

Under hösten 2016 rullades projektet Hållbar skoterturism i Frostviken igång. Målet är att arbeta fram ett hållbart och lönsamt koncept för skoteråkning i området och att kunna öppna upp lämpliga områden på fjället för friåkning.

Ett mål uppfyllt

Projektet har nu nått ett viktigt delmål. Nyligen öppnade den nya checkpointen i före detta ICA-butiken i Jormvattnet. Den är öppen onsdag till lördag klockan 8.00 till 12.00 och ligger precis invid vägen. Lokalerna är renoverade och snart är också nya skyltar på plats.

– Nu är skotersäsongen igång på allvar och checkpointen är vår viktigaste bas och fungerar som ett infocenter. Våra tre naturvärdar utgår härifrån och möter gäster, svarar på frågor, informerar om föreskrifterna och håller kontakten med markägare, säger projektledaren Seija Klingberg och fortsätter:

 

– Det är ett viktigt uppdrag, vår ambition är att driva projektet i nära samarbete med markägarna. Därför är det också viktigt att våra naturvärdar är på plats i området och kan informera om vilka föreskrifter som gäller. Checkpointen har varit välbesökt.

Naturvärdarna – viktiga redskap i arbetet

Naturvärdarna ska framöver ha möten med näringen i området för att ta reda på vad de behöver och vill ha hjälp med. Svaren ligger till grund för projektets fortsatta strategi.

– Det har visat sig att informationsdelen i projektet är väldigt viktig och efterfrågad. Det är inte bara friåkare som behöver lättillgänglig information utan även ortsbor, fiskare och fritidshusägare. Jag hoppas att även de passar på att stanna till vid checkpointen, säger styrgruppens ordförande Anders Blomberg.

 

Mer information
Seija Klingberg, projektledare, 0672-41 67 21, 070-228 60 02
Anders Blomberg, ordförande i styrgruppen, 0670-169 69

Skoterprojekt.

Naturvärdarna i projektet har en viktig uppgift när det gäller att informera skoteråkarna om vilka regler som gäller på fjället. Från vänster Gunnar Nilsson, Marika Westberg och Daniel Messelt. Foto: Seija Klingberg

Fakta

Projektet är initierat av det lokala näringslivet i Frostvikenområdet. Strömsunds kommun är projektägare. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland/ Härjedalen, Länsstyrelsen, näringslivet i Frostviken och Strömsunds kommun.

EU-logga.
Logga Region J/H.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

  • Ingen giltig användare vald.

Senast ändrad/granskad: