Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna
Brygga och spegelblankt vatten.

Kris­beredskap

Kommunen har en beredskap för att möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris- och katastroflägen. Målsättningen är att vid en kris mildra påfrestningarna, samordna resurserna som krävs och informera invånarna på ett bra sätt.

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Vi arbetar systematiskt med att inventera vilka risker som kan inträffa inom vårt geografiska områdesansvar, vilka konsekvenser de kan få och vad vi kan göra för att förebygga och hantera riskerna. Det är viktigt att vara förberedd om väldigt många människor drabbas eller om en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Vad är en extraordinär händelse?

Ibland används begreppet extraordinär händelse. Det är en händelse som avviker från det normala, och som i vissa fall skulle kunna utvecklas till en kris. En extraordinär händelse innebär en allvarlig störning, eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Vi har en plan för att hantera extraordinära händelser.

Information i händelse av kris

Vid en kris är det viktigt att snabbt nå ut med information till invånare och massmedia. Håll dig informerad genom vår webb och våra sociala medier, Sveriges Radio Jämtland (P4) och lokalpressen. Vid en större händelse kan du även få information via telefonnummer 113 13.

 

Våra huvudkanaler för information:

Krisinformation på kommunens webbplats

Krisinformation på kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt med kommunen under kontorstid

 • Ring kommunens växel 0670-161 00.
  Där får du hjälp med att få kontakt med ansvarig för berörd verksamhet.

Kontakt med kommunen utanför kontorstid

 • Ring 112.
  Kommunens sociala beredskap ansvarar för socialtjänstens verksamhet efter ordinarie arbetstid. Du når den som har beredskap via SOS Alarm.
 • Ring 063-51 01 77.
  För övriga verksamheter som har beredskap utanför ordinarie kontorstid. SOS Alarm hanterar telefonnumret.

Övriga viktiga telefonnummer

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som alla bör känna till:

112

Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö.

114 14

Polisens nummer vid icke-akuta händelser.

1177

Sjukvårdsrådgivning.

113 13

Informationsnummer vid olyckor och kriser.

116 000

Journummer för försvunna barn. Larmnumret är tillgängligt dygnet runt och det går att ringa oavsett i vilket EU-land man befinner sig. Det är SOS Alarm som sköter verksamheten i Sverige och numret hanteras likt ett 112-ärende.

Viktiga webbplatser vid större kriser

Bild på broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyr: Om krisen eller kriget kommer

Alla hushåll i Sverige har fått broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Den innehåller viktig samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


Broschyren finns på lättläst svenska, inläst på svenska och engelska och är översatt till 15 språk. Alla versioner finns som pdf-filer på Dinsäkerhet.se.

Mer information om broschyren på webbplatsen dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem ansvarar för verksam­heten?

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har också ansvar för sin verksamhet vid kris.

Kommunens säkerhets­arbete

Kommunens säkerhets­samordnare arbetar förebyggande med säkerhetsfrågor inom kommunens geografiska område. Det är ett uppdrag som staten har gett till alla kommuner.

Ringa 112 utan mobil­täckning

Om det mobila nätet inte har täckning och du behöver ringa larmnumret 112 kan du prova detta:

 • stäng av telefonen
 • ta ut sim-kortet ur mobilen och sätt på mobilen igen. Ring.

Den går då över på andra operatörers nät under förutsättning att de har täckning i områden.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: