| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Skoterleds­karta

Skoterledskartan ges ut av skoteralliansen och innehåller skoterleder i Strömsunds kommun samt delar av angränsande kommuner.

Kartan hittar du hos alla skoterklubbar som ingår i skoteralliansen samt på  Strömsund turistinformation.


Vid kryssen (X) finns länkar till skoterklubbarnas egna hemsidor eller Facebooksidor.


Skoterkarta Tåsjö skoterklubb Frostvikens skoterklubb Hotings skoterklubb Havsnäsbygdens skoterklubb Rossöns skoterklubb Övre Flåsjöbygdens skoterklubb Strömsunds snöskoterklubb Utrikes skoterklubb

Begränsning av hastighet

70 km/h

70 km/tim

Generell hastighet. Men var uppmärksam – lokala, lägre begränsningar finns.

20 km/timär maxhastighet på allmän väg

20 km/tim

Maxhastighet på allmän väg.

Kontakta oss

Strömsund turism

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: